0622525811 info@omnisense.nl

Ben jij bedrijfsblind?

Zo word je Woest Aantrekkelijk voor Consumenten

Aantrekkingskracht

een dynamisch concept

Dat het consumentengedrag in korte tijd sterk veranderd is zal je niet zijn ontgaan.

Toenemende concurrentie, milieu-aspecten en hergebruik van goederen zijn hierin belangrijke factoren.

Maar vooral het intensiever gebruik van (mobiel) internet door het explosief gegroeid smartphone- en tabletgebruikers, heeft gezorgd voor een imposante verschuiving. Om over de invloed van sociale media nog maar te zwijgen…

Dat die veranderingen ook gevolgen hebben voor de manier waarop je marketing communicatie moet inrichten spreekt bijna vanzelf.

Maar ja, waar te beginnen?

Tussen zakelijk falen en succes zitten door bedrijfsblindheid vaak kleine dingen die niet meer worden gezien

Met bedrijfsblindheid bedoel ik een geroutineerde werkwijze, waarbij zelfkritiek achterwegen blijft en geen plaats voor verandering.

Bedrijfsblindheid leidt tot vermindering van de effectiviteit van je onderneming en daarom tot concurrentienadeel.

Bedrijfsblindheid kan meestal alleen door signalen van buitenaf vastgesteld en verholpen worden door personen die geen deel uitmaken van je onderneming.

Startende ondernemers hebben van bedrijfsblindheid nauwelijks last. Ze zijn soms wat onbezonnen en onervaren, maar vol van ambitie en drive om te scoren. Ze staan fris tegenover de uitdaging die hen wacht en staan open voor kritiek, advies en kennis van andere, meer ervaren ondernemers en vakspecialisten.

Hoe anders werkt het bij ondernemers die, eenmaal on-the-road, zweren bij de ooit gemaakte keuzen.

Gevolg: Bedrijfsblinde ondernemers roesten vast. Ze komen niet meer vooruit en gokken op betere tijden of berusten in de bestaande situatie.

Bedrijfsblindheid is wat vooral kleinere zelfstandige ondernemers overkomt, terwijl ze met eenvoudige aanpassingen, geringe middelen en gefundeerd advies meestal enorme stappen voorwaarts kunnen maken.

Hoe dat zit heb ik beschreven in het boek zo word je “Woest aantrekkelijk voor de consument”.

Voor sommige ondernemers bevat het boek zeker open deuren die een oh-ja-gevoel opwekken, maar beslist ook eyeopeners die een groot verschil kunnen maken tussen winst en verlies.

In het boek reik ik op een toegankelijke manier 20 tips aan om die stappen voorwaarts te maken, meer klanten te krijgen en op termijn veel meer omzet. Wie wil dat niet?

Het boek kreeg lovende recenties van klanten en vakspecialisten en werd als inspiratieboek o.a. ingezet door de Retail Academie in Groningen.

Verandering

Vooral techische factoren hebben ertoe geleid dat consumenten zich anders oriënteren, anders met elkaar communiceren en last but not least… anders kopen. Wanneer je als ondernemer niet mee verandert met het klantgedrag, leidt dit zonder enige twijfel tot achterblijvende resultaten van je onderneming, of erger… 

Juist door mee te schakelen ontstaan nieuwe kansen, continuïteit of een gezonde groei van je onderneming.

Klanten verleiden is geen statisch droog kunstje, zeker niet vandaag. Om te verleiden en resultaten te optimaliseren moet je kunnen verrassen, lef tonen en vooral als een ware ‘Romeo’ een beleving creëren.

Natuurlijk verandert niet alles, de kernwaarden van marketing en communicatie blijven in stand. De klant staat gelukkig nog steeds centraal en blijft Marketing communicatie de belangrijkste functie om de klant in contact te brengen met het aanbod van je onderneming en het bevorderen van de offline en online, actie of transactie.

Door alle nieuwe digitale mogelijkheden is marketing inmiddels een gecompliceerd en vaak onbegrepen facet van het ondernemerschap geworden. Onbekendheid met digitale/online marketing laat kansen onbenut, omzet blijft liggen en in het slechtste geval kan dit zelfs klanten kosten.

Ons e-boek en deze digitale uitgave bieden je aan de hand van 20 relatief eenvoudige tips, de tools en inzichten om de hedendaagse ‘shopper’ weer duurzaam voor je te winnen.

Wil je het e-boek direct ontvangen? Meld je dan hierboven aan voor onze Communicatie Hotspot Nieuwsflits.