0622525811 info@omnisense.nl
Jaarlijks starten duizenden welwillende mensen met een winkel in het een of het ander of een horecabedrijf. Maar waarom worden ze ondernemer. Waarom doen ze dat? Uit noodzaak, ambitie, passie voor ondernemen of uit hobbyisme?

De maatschappij verandert in ijltempo. Van vaste banen is nog nauwelijks sprake en zijn de meeste mensen afhankelijk geworden van flexwerk of stageplaatsen die nauwelijks voldoende opleveren om rond te komen. Kortom, werk is risicovol geworden en biedt zelfs hoogopgeleiden geen zekerheid meer op een zeker inkomen en daarmee een zekere toekomst.

Hoe aantrekkelijk is het dan om een winkeltje te beginnen en spullen te verkopen die je zelf leuk vindt?

Retailen is een vak als elke andere vorm van ondernemen. Daarbij wordt meer verwacht dan waar je al goed in bent en leuk vindt. Dat ontgaat nogal wat mensen op het moment dat ze de beslissing nemen een winkeltje te beginnen. Natuurlijk heb je vakkennis nodig. Net als ambitie en passie. Maar vooral ook uithoudings-en aanpassingsvermogen, kennis van financiële zaken, marketing, belastingen, vergunningen, juridische zaken, personeelszaken, reclame, enzovoort. Daarnaast moet je beschikken over uitstekende commerciële, sociale en communicatieve vaardigheden om nog maar eens wat te noemen.

Maar wat als je dat niet allemaal in huis hebt?

Gebrek aan kennis en vaardigheden kan prima aangevuld worden door derden die daar wel over (specifieke) kennis en vaardigheden beschikken, maar dat kost meestal geld.Door die drempel wordt maar al te vaak gekozen om zelf maar te gaan knutselen of voor het goedkoopste te gaan. Het zal duidelijk zijn dat die keuze de kwaliteit van het ondernemen niet ten goede komt of erger nog, het fundament onder de “onderneming” wegneemt.

Alternatief

Beperkte financiële middelen hoeven gelukkig geen beletsel te zijn om ontoereikende kennis en vaardigheden in huis te halen. Natuurlijk kan je cursussen volgen, aan workshops deelnemen etc. Maar dat is een moeizame, langdurige en dus kostbare weg. Sneller en goedkoper is een business coach inschakelen. Een business coach kan gedurende korte of langere tijd tegen een geringe vergoeding van onschatbare waarde zijn. Door zijn of haar kennis, vaardigheden en ervaring direct beschikbaar te stellen aan de onderneming en de ondernemer. Dat maakt bijsturen op korte termijn mogelijk, waardoor onmiddellijk verbetering van het resultaat wordt gerealiseerd. Een bijkomend voordeel van een coach is dat hij zijn kennis een-op-een overdraagt aan de ondernemer, zodat ook op lange termijn de vruchten van die kennisoverdracht geplukt kunnen worden.

Specialist of generalist?

Voor elk probleem is er wel een specialist te vinden die een adequate oplossing kan bieden voor een specifiek probleem. Zeker bij startende ondernemers gaat het vaak om meer omvattende ondernemingsbrede problematiek die een meer generalistische aanpak behoeft.

OmniSense kan generalistische ondersteuning bieden die gebaseerd is op jarenlange ondernemerservaring en expertise in internetmarketing en media. Daar komt nog bij dat OmniSense een beroep kan doen op een groot netwerk van vakspecialisten die voor elk probleem de beste oplossing kunnen bieden.

Durf te investeren in kwaliteit

Inschakelen van een coach is veel voordeliger dan algemeen wordt aangenomen. Als je de vergelijking neemt tussen de kosten van een verkoopmedewerker en een coach bijvoorbeeld, is het verschil in honorering nagenoeg gelijk.

Geen plaats voor amateurs

Retail of welke andere vorm van ondernemerschap laat geen ruimte voor amateurs. Die leggen vroeg of laat het loodje. Alleen mensen met een professionele instelling, kennis en vaardigheden maken kans om voor hun ondernemerschap beloond te worden. Samenwerking met anderen of hulp van buitenaf is daarbij geen schande maar juist noodzaak om succesvol te zijn.

Als je best wat hulp kunt gebruiken, kunnen wij ervoor zorgen dat je zaak zowel offline als online vindbaarder en zichtbaarder wordt.

Neem contact met ons op

Meer info over coaching door OmniSense