VAN PASSANT NAAR KLANT VIA QR-CODES

De QR-code is een aanwinst voor cultureel erfgoed.

ZEKER OOK VOOR MOLENS!

 

Gebouwen, kunstwerken en plaatsen waar iets opmerkelijks heeft plaatsgevonden hebben een uniek verhaal dat via QR-codes digitaal verteld kan worden.

Deze objecten maken prominent deel uit van het culturele erfgoed en de historische waarden van uw provincie, stad of dorp. 

Voor het grote publiek blijven veel van die verhalen achter die objecten en plaatsen echter onbekend en de betekenis daardoor beperkt. Hoe jammer is dat?

Met een QR code kan elk verhaal van uw object voor iedereen en wanneer dan ook met een smartphone ontsloten en toegankelijk worden gemaakt. In tekst, beeld en geluid. Hoe mooi is dat?

Niet voor niets dat QR codes voor het ontsluiten van die verhalen al bij veel plaatselijke, provinciale en zelfs landelijke organisaties in Nederland en België worden ingezet.

 

Wat is een QR-code?