0622525811 info@omnisense.nl

Laat een uiting niet een eenzaam zieltje zijn.

De kracht en effectiviteit van hedendaagse marketingactiviteit ligt in de combinatie. Door klassieke
media (drukwerk) aan de mogelijkheden van (mobiel) internet te koppelen (en andersom) vergroot u het bereik en de effectiviteit van uw boodschap.
Smart apps zoals de QR code, Augmented reality, weblinks en digitale coupons maken die combinatie eenvoudig. Ze verrijken informatie op
papier met dynamische toepassingen en aanvullende informatie op het internet. U kunt kiezen om een brug van print naar online te bouwen,
maar ook met onderlinge online koppelingen versterkt u het bereik enorm. Uw boodschap kan zo zelfs viraal een vlucht nemen.

Evolutie

Drukwerk is goed bruikbaar voor
reclame- en promotiedoeleinden. Echter
het productieproces en de fysieke
distributie is relatief kostbaar.
De nieuwe technologieën vragen
daarom ook om een frisse nieuwe kijk
op drukwerk. Door koppelingen naar
dynamische content toe te passen
maakt u drukwerk tijdlozer dan ooit
en interactieve toepassingen bieden
nieuwe mogelijkheden en kansen voor
substantiële kostenbesparing