0622525811 info@omnisense.nl

Beetje extra

Bij het succes van uw onderneming speelt de manier waarop u klanten
benadert en service verleent een cruciale rol. Om uw klant optimaal
van dienst te zijn zult u éérst de wens of behoefte van uw klant moeten
kennen. Goed luisteren en de juiste vragen stellen geven u meer inzicht
in wellicht wel een achterliggende hulpvraag of behoefte. Dit vaak
kleine beetje extra tijd en oprechte interesse vertalen zich meestal
dubbel en dwars terug in de best mogelijke marketing machine die er
voor handen is: een tevreden klant.

Onderzoek daarom regelmatig de markt. Bekijk of uw product- of
dienstaanbod nog aansluit bij de wens van de klant. Dit kan door een
enquête, een poll of het volgen van reacties op sociale media. Durf
ook uw klanten gewoon rechtstreeks om hun mening te vragen, ze zijn
mondig genoeg. Gratis informatie van onschatbare waarde.
rommel niet maar wat aan

Producten of diensten

Consumenten willen, meer dan ooit, zelf kiezen waar zij een
product of dienst kopen, ontvangen of afhalen. Degene die
hen op het juiste moment de beste oplossing tegen een
acceptabele vergoeding biedt, wint. Verrijk u dus met de
kennis over uw klant, hun wensen en hun criteria.