0622525811 info@omnisense.nl

Veranderde Reclame & Promotie

Een goed gedefinieerde centrale boodschap is een goede start om onmiddellijk
duidelijk te maken wat u kunt betekenen voor de waarnemer van uw boodschap.
Verderop in deze uitgave gaan we hier uitgebreider op in.

market

U hebt het beste, goedkoopste, mooiste of meest geweldige product
of dienst. Alle marketingcomponenten zijn perfect op uw doelgroep
afgestemd.
Helemaal goed, maar toch ontstaat er géén reactie bij uw doelgroep, géén transactie aan de kassa. En nu?

De interesse en actiebereidheid van uw klant wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop u in staat bent meerwaarde te creëren en te communiceren. Als uw toegevoegde waarde niet of onvoldoende
overkomt bij uw doelgroep heeft dit direct gevolgen voor uw verkoop.

Communiceer duidelijk wat u uniek maakt, geef uw klanten dé reden om voor u te kiezen. Daarbij gaat het niet primair om wat u nou zo geweldig maakt, maar te weten met welk specifiek kenmerk u de
juiste snaar raakt bij uw type klant.