0622525811 info@omnisense.nl

SCHATTEN ONTHULD! simpel met QR-codes

NIEUW BOEK sinds 1 januari 2019 verkrijgbaar via de boekhandel en online

Met “Schatten Onthuld!” laat Frans Hendrikx zien dat zowel landelijke, provinciale als plaatselijke aan natuur-, cultuur en aan toerisme gerelateerde marketeers succesvol zijn met de inzet van QR-codes voor locatiegebonden informatievoorziening.

In zijn nieuwe boek beschrijft hij waarom en hoe zij dat doen, wat de mogelijkheden zijn en wat er komt kijken om tot een optimaal resultaat met de inzet van de QR-code te komen.

Nederland barst van prachtige natuur, cultuur en kunst. Toch blijft veel van die schoonheid ongezien of ongehoord. Hoe jammer is dat, en wat kan je er aan doen om die schatten beter toegankelijk en zichtbaar te maken voor het publiek?

Veel informatie over natuur, cultuur en kunst is al gedigitaliseerd en waar dan ook toegankelijk op internet. Door gericht relevante informatie op een specifieke locatie aan te bieden neemt de beleving aantoonbaar toe en daarmee de interesse en waardering voor de natuur, cultureel erfgoed en kunst. Wie wil dat niet?

Opvallend is echter dat veel marketeers, ondanks de weer toegenomen populariteit voor de QR-code, nog twijfels hebben over de inzet van de code voor locatiegebonden informatievoorziening. Begrijpelijk, want een aantal jaren ging het vaak verkeerd bij de inzet ervan.

De negatieve verhalen waarin de QR-code zelfs werd doodverklaard hebben bij veel marketeers een diepgewortelde scepsis ten aanzien van de QR-code nagelaten. Onterecht zo blijkt uit de talrijke projecten waarbij de QR-code opnieuw een welkome aanvulling is geworden bij informatievoorziening op specifieke locaties en voor marketing van natuur-, cultuur- en kunstschatten.

Het boek is uniek in het Nederlandse taalgebied en specifiek gericht op marketeers in de toeristensector en marketingafdelingen van aan natuur, cultuur en kunst gerelateerde instellingen en organisaties.

(Schatten onthuld! is een geactualiseerde versie, een vervolg op een eerdere, meer generieke uitgave van het boek QR-codes succesvol inzetten uit 2013. (Dit boek is niet meer verkrijgbaar.)