0622525811 info@omnisense.nl

Kort en Bondig

Houdt in uw communicatie op internet en in uw documentatie via
andere media de informatie kort en bondig. Zorg daarbij dat uw
boodschap even prikkelend als helder is. Details kunnen in tweede
instantie online, telefonisch of bij een bezoek van een klant aan uw
onderneming worden doorgenomen.

Let in de dialoog op de signalen van de klant, heeft de klant haast
of is deze juist op zoek naar een stukje verdieping. Vertel in beide
gevallen niet teveel over u zelf, maar zet de klant centraal.

Time is money!

Dat geldt niet alleen voor u, maar ook voor consumenten. Niemand heeft
nog tijd of men lijkt tenminste tijd te kort te komen. Men zal er dus alles aan
doen om tijd te winnen en kiezen voor de snelste bediening of aflevering, de
snelste verbinding, de rapste website, en highspeed informatievoorziening instore