0622525811 info@omnisense.nl
Personal Coach Marketing Communicatie

Personal Coach Marketing Communicatie

Personal Coach

Marketing Communicatie

Personal Marketing Communicatie Coach levert enorme tijdwinst en effectiviteit op.

De Personal Marketing Communicatie Coach maakt inzichtelijk waar je met je onderneming staat en wat je kunt doen om niet alleen tijd en kosten te reduceren, maar vooral ook hoe je meer klanten kunt bereiken en omzet genereren.

Omnisense Personal Online Coach

(vervolg op de Marketing Communicatie Monitor)

Met de inventarisatie uit de Marketing Communicatie Monitor op zak hebben we duidelijk in kaart gebracht wat je allemaal kunt doen om meer klanten aan te trekken, meer omzet en winst te maken.

Met dat marketing communicatie verbeterplan in handen kun je direct met of zonder coach aan de slag.

De ervaring leert dat niet iedereen zin of gelegenheid heeft om het plan (zeker in het begin) zelfstandig uit te voeren.

Uitkomst

Coaching kan in dat geval een uitkomst zijn om de uitwerking van het verbeterplan te begeleiden en zelfs onderdelen van de uitvoering van de ondernemer (geheel of gedeeltelijk) over te (laten) nemen (Personal online Marketeer) of een éérste aanzet te geven tot optimalisatie.

Voordeel

Het grote voordeel van coaching door Omnisense is dat wij de achtergronden van het plan en de ondernemer al kennen en per onderdeel aanvullend advies en meer in detail uitleg over de uitwerking van vervolgacties kunnen geven.

Zelfstandig

Meestal is een eerste opzet al voldoende om een verbeterd en goed werkend marketing communicatie systeem in te richten. Als dat eenmaal staat is het een stuk eenvoudiger om het ingerichte systeem zelfstandig te onderhouden.

Tijdelijk

Het Omnisense coaching programma is van tijdelijke aard ( 3>6>12 maanden) en biedt vooral bij aanvang de meeste ondersteuning. In het begin is er immers de meeste behoefte aan de herstructurering.

In de tijd uitgedrukt kan het coaching programma (in coaching uren) er als volgt uitzien: voorbeeld

  • 3 uur voor de eerste opzet;
  • 2 uur voor de opvolging;
  • 1 uur voor de evaluatie in maand 6.

(Natuurlijk is het mogelijk het coaching programma naar behoefte per maand uit te breiden.)

Investering

Vergeet niet dat de uitvoering van marketing (advertenties, evenementen, promoties, of wat je ook moet doen aan reclame of promotie via klassieke kanalen of internet vele malen kostbaarder is dan het kleine beetje dat je moet investeren in tijd, kennis en controle door coaching.

Succes

Tijd besparen, kennis en vaardigheden opdoen en daarmee veel meer effect bereiken van alle uitgevoerde campagnes. Dat is wat je allemaal meekrijgt uit het marketing communicatie coaching programma, en méér.

Coachingprogramma inclusief Communicatie Monitor

Aan elk coachingprogramma gaat altijd een gesprek vooraf om inzicht te krijgen in de bestaande situatie. Dat kan kort, maar ook intensief zijn (zoals bij de Communicatie Monitor).

Afhankelijk van de omstandigheden en doelstellingen kan besloten worden eerst de communicatie Monitor te doen. Om op basis van die uitkomsten vervolgens het coachingtrajact in te gaan.

Voordeel

Een goede voorbereiding is het halve werk.

Eerst duidelijk in beeld krijgen wat de doelen, mogelijkheden en beperkingen zijn, maakt kiezen voor een gestructureerd coachingprogramma kansrijker. Een gecombineerd coachingprogramma levert bovendien een kostenvoordeel op van 50% op de prijs van Communicatie Monitor.

Ik wil direct versnelling

Ik doe eerst de Communicatie Monitor

Ik wil wel weten wat ik kan verbeteren

Ik wil graag meer informatie over de Monitor