0622525811 info@omnisense.nl
Personal Coach Marketing Communicatie

Personal Coach Marketing Communicatie

Personal Coach

Marketing Communicatie

Personal Marketing Communicatie Coach levert enorme tijdwinst en effectiviteit op.

De Personal Marketing Communicatie Coach maakt inzichtelijk waar je met je onderneming staat en wat je kunt doen om niet alleen tijd en kosten te reduceren, maar vooral ook hoe je meer klanten kunt bereiken en omzet genereren.

Omnisense Personal Online Coach

(vervolg op de Marketing Communicatie Monitor)

Met de inventarisatie uit de Marketing Communicatie Monitor op zak hebben we duidelijk in kaart gebracht wat je allemaal kunt doen om meer klanten aan te trekken, meer omzet en winst te maken.

Met dat marketing communicatie verbeterplan in handen kun je direct met of zonder coach aan de slag.

De ervaring leert dat niet iedereen zin of gelegenheid heeft om het plan (zeker in het begin) zelfstandig uit te voeren.

Uitkomst

Coaching kan in dat geval een uitkomst zijn om de uitwerking van het verbeterplan te begeleiden en zelfs onderdelen van de uitvoering van de ondernemer (geheel of gedeeltelijk) over te (laten) nemen (Personal online Marketeer) of een éérste aanzet te geven tot optimalisatie.

Voordeel

Het grote voordeel van coaching door Omnisense is dat wij de achtergronden van het plan en de ondernemer al kennen en per onderdeel aanvullend advies en meer in detail uitleg over de uitwerking van vervolgacties kunnen geven.

Zelfstandig

Meestal is een eerste opzet al voldoende om een verbeterd en goed werkend marketing communicatie systeem in te richten. Als dat eenmaal staat is het een stuk eenvoudiger om het ingerichte systeem zelfstandig te onderhouden.

Tijdelijk

Het Omnisense coaching programma is van tijdelijke aard ( 3>6>12 maanden) en biedt vooral bij aanvang de meeste ondersteuning. In het begin is er immers de meeste behoefte aan de herstructurering.

In de tijd uitgedrukt kan het coaching programma (in coaching uren) er als volgt uitzien: voorbeeld

 • 3 uur voor de eerste opzet;
 • 2 uur voor de opvolging;
 • 1 uur voor de evaluatie in maand 6.

(Natuurlijk is het mogelijk het coaching programma naar behoefte per maand uit te breiden.)

Investering

Vergeet niet dat de uitvoering van marketing (advertenties, evenementen, promoties, of wat je ook moet doen aan reclame of promotie via klassieke kanalen of internet vele malen kostbaarder is dan het kleine beetje dat je moet investeren in tijd, kennis en controle door coaching.

Succes

Tijd besparen, kennis en vaardigheden opdoen en daarmee veel meer effect bereiken van alle uitgevoerde campagnes. Dat is wat je allemaal meekrijgt uit het marketing communicatie coaching programma, en méér.

Coachingprogramma inclusief Communicatie Monitor

Aan elk coachingprogramma gaat altijd een gesprek vooraf om inzicht te krijgen in de bestaande situatie. Dat kan kort, maar ook intensief zijn (zoals bij de Communicatie Monitor).

Afhankelijk van de omstandigheden en doelstellingen kan besloten worden eerst de communicatie Monitor te doen. Om op basis van die uitkomsten vervolgens het coachingtrajact in te gaan.

Voordeel

Een goede voorbereiding is het halve werk.

Eerst duidelijk in beeld krijgen wat de doelen, mogelijkheden en beperkingen zijn, maakt kiezen voor een gestructureerd coachingprogramma kansrijker. Een gecombineerd coachingprogramma levert bovendien een kostenvoordeel op van 50% op de prijs van Communicatie Monitor.

Ik wil direct versnelling

Ik doe eerst de Communicatie Monitor

Ik wil wel weten wat ik kan verbeteren

Ik wil graag meer informatie over de Monitor

Touchpoint Marketing

Touchpoint Marketing

Touchpoints

marketingbakens

Touchpoints zorgen voor beleving en interactie met de klant of potentiële klant

 

Wat zijn touchpoints in marketing communicatie?

In marketing communicatie zijn Touchpoints contactmomenten waarbij een organisatie of merk op verschillende manieren communiceert en informatie aanreikt aan potentiële klanten en bestaande klanten. Dit met de intentie de perceptie bij die mensen ten gunste van het merk of de organisatie positief te beïnvloeden tijdens het aankoop/besluitvormingsproces.

Cruciaal

Touchpoints stellen klanten in staat, elke keer dat ze, wanneer en via welk kanaal dan ook, een merk bedrijf of organisatie op hun merites te ervaren en te beoordelen. Een positieve ervaring bij een Touchpoint is daarom cruciaal en belangrijk in alle stadia van het aankoop/besluitvormingsproces:

 1. erkenning van het probleem,
 2. informatie zoeken,
 3. de evaluatie van alternatieven,
 4. het aankoopbesluit en
 5. het gedrag na de aankoop.

Touchpoints hebben het vermogen consumenten tijdens alle stappen in het aankoop/ besluitvormingsproces  (ook wel customer journey) zowel positief als negatief te beïnvloeden.

Lastig

Maar waar, wanneer en hoe kom je nog met consumenten in contact? Ze zijn immers altijd online en daarom steeds moeilijker rechtstreeks met één reclameboodschap te bereiken. Propects en klanten zijn online overal en nergens, zeg maar nagenoeg onzichtbaar tijdens hun zoektocht naar informatie, producten of diensten.

Die onzichtbare consument maakt het voor bedrijven en organisaties bijna onmogelijk te kiezen voor één effectieve marketing communicatiestrategie.

Je zou zeggen hoe meer touchpoints, hoe beter. Maar is dat wel zo?

Omnisense weet uit jarenlange ervaring waar en hoe de consument nog wel te bereiken is, maar ook hoe moeilijk het is om een effectieve en efficiënte keuze te maken uit alle offline en online touchpoints.  

Offline Touchpoints

Touchpoints kunnen in de praktijk elke vorm aannemen. Hierbij kun je denken aan de website van een onderneming, e-mail, contact met een verkoper, een online helpdesk. Ook puur fysieke aspecten van de onderneming of het product, zoals de ligging van het bedrijfspand of de manier waarop een product wordt gepresenteerd in een winkel. Zo wordt ook de verpakking van een product en de servicebalie in de winkel gezien als touchpoint.

Bekende touchpoints in traditionele offline media zijn: folders, flyers, kranten- of advertenties in bladen, stoepborden, lichtreclames, affiches, etalages, vlaggen, verpakkingen etc.

Het is duidelijk dat marketing via offline media minder is geworden ten opzichte van online media. Desondanks mag de invloed van touchpoints via deze offline media niet onderschat worden, zeker als ze gecombineerd en verrijkt worden met online content (via QR codes of AR) kunnen ze een belangrijke toegevoede waarde hebben in de customer journey.

Online Touchpoints

Waren de keuzemogelijkheden voor touchpoints in het pré internettijdperk nog overzichtelijk, vandaag de dag is kiezen uit de vele verschillende media en kanalen bijzonder ingewikkeld. Online kanalen en media spelen tegenwoordig de hoofdrol in touchpointcommunicatie. Sociale media zijn hier leidend geworden.

De belangrijkste online media zijn Facebook, Twitter, Instagram en Whatsapp binnen consumentenmarkten en Linkedin als belangrijkste business to business platform. Verder kunnen ook websites, blogs, nieuwsbrieven, e-mail en video tot belangrijke touchpointmedia worden gerekend.

Offline/Online-Mix

Met de overvloed aan informatiediensten, media, distributiekanalen, informatieaanbieders en hulpmiddelen is het moeilijk de juiste mix te vinden. Het is totaal onmogelijk om alle mogelijke touchpoints in te zetten. Dat zou behalve onzinnig ook onbetaalbaar en inefficient zijn.

Ideaal

Ideaal is een passende mix van offline en online touchpoints te creëren die het beste aansluiten bij de belangstelling van de doelgroep. Hoe dichter dat in de buurt komt van het ideale klantprofiel, hoe groter de kans dat de marketinginspanningen op basis van touchpoints positieve resultaten opleveren. 

De laatste online Tips, Tricks & Tools

Ontvang gratis ons laatste boek “Zo trek je meer klanten naar de zaak”

Wat wij voor je kunnen doen

Er is geen eenduidige marketing communicatie oplossing voor iedereen!

Net als een consument is elk bedrijf of organisatie anders, heeft andere wensen, andere eisen, doelstellingen en budgetten. De keuzemogelijkheden zijn bovendien domweg te groot.

Selectie

Daarom bieden wij als online communicatiedienstverlener behalve coaching, maatwerk communicatieadvies voor bedrijven en organisaties die het beste uit hun touchpoint marketing willen halen.

Meer ontdekken over hoe touchpoints ook voor jouw onderneming of organisatie werken?

Top Coaches voor online marketing en -communicatie

Top Coaches voor online marketing en -communicatie

Top Coaches

voor Online Marketing en Communicatie

Een topcoach voor online marketing communicatie kan een enorme groeiversnelling opleveren

Coaching door een online marketing communicatieadviseur kan een groot verschil maken en een enorme bijdrage leveren aan de groei van je bedrijf of organisatie. Het kan voor een versnelling zorgen, maar in ieder geval tijdwinst, kennis en vaardigheden opleveren.

Of laat je kansen op groei liever liggen?

Wij presenteren je daarom de beste online Marketing Communicatie Coaches van Nederland!

Om te beginnen: Wat is coaching eigenlijk?

Dit is wat een search op Google opleverde:

Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Het hebben van plezier in het werk en het zich verder kunnen ontwikkelen in de beroepsuitoefening staat centraal.

Coaching in beeld

Top Coaches & Trainers

Keuzemogelijkheden

Omnisense werkt samen met de beste online coaches en trainers van Nederland.

Ze lijken misschien op elkaar, maar hebben allemaal een eigen unieke stijl, track record, aanpak en specialisatie.

Afhankelijk van de doelstellingen kan Omnisense een coach/trainer voorstellen die de coaching/training opdracht het beste kan uitvoeren.

Dat hoeft dus niet per sé Omnisense te zijn. Het belangrijkste bij de keuze is de beste match tussen de coach of trainer en de opdrachtgever.

Wij spreken geen oordeel uit voor de ene, of de andere partij. Wat we wel weten is dat uit de voorgestelde dienstverleners altijd een passende keuze kan worden gemaakt.

Coaching door Omnisense

Het ligt voor de hand dat je hier ook de coachingdiensten van Omnisense aantreft. Toch is de keuze van een coachingpartner erg afhankelijk van de persoon waarmee je een coachingstraject ingaat.

Elke coach en elke opdrachtgever heeft zijn of haar eigen agenda, competenties, wensenlijstje, budget en persoonlijkheid om er maar een paar te noemen.

Niet voor niets dat het succes van coaching zo afhankelijk is van de mate waarin de coach en de coachee een match met elkaar vormen.

Wij zijn prima in staat een kwalitatief goed en effectief coachingplan te ontwikkelen en uit te voeren. De keuze voor de ene of de andere coach laten we desondanks graag over aan het beste bij jouw passende profiel.

Frans Hendrikx-Omnisense

Frans Hendrikx

Ouwe rot in het communicatievak heeft in zijn carriere talloze ondernemers bijgestaan bij de omslag van klassieke marketing communicatie naar een evenwichtige mix van online- en offline communicatie.

Methode

Na een korte inventarisatie volgt een coachingtraject waarin klassieke marketing wordt geoptimaliseerd met online social- en mobile marketing componenten.

De focus bij deze aanpak ligt vooral op kennisoverdracht, revitalisering van het aanwezige potentieel en combinaties van bestaande methodieken met online toepassingen. Toepassingen die perfect aansluiten bij cross- en omni channel marketing.

Coaching door Omnisense is geschikt voor alle branches, vooral voor starters, zzp’ers, bedrijven en organisaties in het MKB.

Hands-on

Wie direct Marketing Communicatietaken liever geheel of gedeeltelijk uit handen wil geven is het Personal Marketeer Programma het overwegen waard

Onze selectie van Nederlandse Top marketing communicatie Coaches & Trainers

Tonny Loorbach IMU

Tonny Loorbach – IMU

De IMU is er om jou als ondernemer te helpen groeien via het internet. Dat doen ze door de beste tips en nieuwste online marketing trends te delen via e-books, blogs, video’s en trainingen.

Ninke van der Leck

Ninke van der Leck – Ideaal in Bedrijf

De mensen die ik help gaan voor succes. Ze weten dan ook dat er veel meer in zit dan er nu uit komt. Ze willen uitgedaagd worden om mooie resultaten te behalen.

Maar mijn klanten zijn ook realistisch: succes komt niet zomaar aanwaaien. Je moet moedige stappen zetten om te staan voor wat je belangrijk vindt en om zichtbaar te zijn. En om andere dingen te doen dan je eerder deed. Want: blijf je doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg!

Eelco de Boer

Eelco de Boer – Winst.nl

In de afgelopen 10 jaar heeft Eelco de Boer meerdere internetbedrijven opgezet, 100 + websites laten bouwen en duizenden ondernemers geholpen bij het opbouwen of uitbreiden van een eigen internetonderneming middels zijn seminars en coachingprogramma’s.

Aartjan van Erkel

Aartjan van Erkel

Auteur van: MAAK ZE GEK!

Bestverkochte managementboek 2016

Veel ondernemers klagen dat ze te weinig klanten binnenhalen via internet. Verrassend, want de online bestedingen groeien gigantisch. Voorkom dus dat je concurrenten met jouw klanten aan de haal gaan. Onderscheid jezelf met superaantrekkelijke marketing op internet!

Karel Geenen

Karel Geenen

Bij KG werken onze online specialisten keihard om jou te helpen met het online laten groeien van jouw onderneming. Voor onze specialisten is geen internetvraagstuk te groot.

Erno Hannink

Erno Hannink

Jij hebt al veel onderzocht op het gebied van online marketing, maar je komt niet verder.
Er is zoveel informatie dat je verlamd raakt en geen beslissing neemt.
Dit terwijl je snapt dat online veel kan betekenen voor de groei van jouw bedrijf.

Ik help ondernemers met een team om online resultaat te boeken.
Meer klanten, meer presentaties, minder stress.

Doen!

Investering

Vergeet niet dat de uitvoering van marketing (advertenties, evenementen, promoties, of wat je ook moet doen aan reclame of promotie via klassieke kanalen of internet vele malen kostbaarder is dan het kleine beetje dat je moet investeren in tijd, kennis en controle door Training & Coaching.

Succes

Tijd besparen, kennis en vaardigheden opdoen en daarmee veel meer effect bereiken van alle uitgevoerde communicatie-acties. Dat is wat je allemaal meekrijgt uit een coaching programma, en méér.

Ik wil eerst kennismaken

Communicatie Monitor

Coaching Advies Voorstel

Communicatieadvies met een twist

Communicatieadvies met een twist

Marketing Communicatieadvies

met 'n twist

"Richt de juiste emotie op de juiste persoon, op de juiste plaats, op het juiste moment en in de juiste mate."

"Hoe informatiever communicatie is, hoe overtuigender het zal zijn."

"Met de een moet je samenwerken, met de ander de concurrentie aangaan."

"Al ben je nog zo goed, als het niet gezien wordt ben je gezien."

Val je online niet op? Krijg je onvoldoende bezoekers op je website of reacties op sociale media?

Kortom: Leveren je online inspanningen niet genoeg op?

Wij inventariseren je marketing communicatie activiteiten en adviseren over

 • Wat er verbeterd kan worden
 • Waarmee
 • Wat de kosten en de opbrengsten zijn
 • Wie de verbeteringen het beste kan uitvoeren

Wij maken klanten effectiever door communicatie, marketing- en sales te inventariseren en daarna te optimaliseren naar de huidige standaard. Een wereld waarin de moderne gedigitaliseerde consument o.m. onder invloed van mobile internet en social media andere keuzes maakt.

In verbeterinsproces worden mobile, social en klassieke marketingcommunicatie met elkaar verenigd. 

Focus

De focus bij onze optimalisatie-aanpak ligt op digitale methoden en toepassingen van bij ons bekende vakspecialisten die perfect aansluiten bij onze filosofie van cross- en omni channel communicatie.

Hierin staat niet het kanaal, maar de consument centraal.

De Marketing Communicatie Monitor bespaart niet alleen veel tijd, geld en ergernis, het levert je beslist meer aanzien, omzet en winst op.

Meer weten over onze bijzondere werkwijze of een afspraak maken voor de Marketing Communicatie Monitor?

%

Inventarisatie

%

Onderzoek

%

Voorstel

%

Resultaat

Samenwerken met Omnisense?