file:///C:/Users/OmnisenseFrans/Downloads/googlec590286d31366812%20(4).html

QR code verbindt Print

met Alles op Internet

Opmerkelijk

Alleen de waarneming van een QR code roept al vragen op en appelleert aan onze natuurlijke nieuwsgierigheid. De QR code is daarom een krachtige communicatie schakel tussen print en internet; een verbindende factor. Een tool die je niet wilt missen!

Dit schreef Prof. Dr. Molenaar in mijn boek over QR codes in 2013

Sla de brug tussen de fysieke wereld en de virtuele wereld op een manier die het klanten erg gemakkelijk maakt. Zorg voor een goede aanvulling van het fysieke product, het e-boek, de folder of uw uitleg. De QR code is de brug tussen internet en de echte wereld, maar ook een mogelijkheid om extra informatie te verstrekken of via een video een boodschap te verkondigen. De QR code is niets meer dan een link naar de betreffende landingspagina, maar juist door zijn eenvoud zo belangrijk. In deze wereld is dat toch onmisbaar? Lees het boek en pas ook de QR code toe, uw klanten zullen u dankbaar zijn.

Winst & Gemak

Het valt misschien niet meer op maar QR codes zijn niet meer weg te denken.

Je komt het -meestal- zwart/wit geblokte vierkantje tegen op van alles en nog wat:

Denk maar aan: visitekaartjes, flyers, billboards, in bushokjes, magazines, verpakkingen, producten, websites en sinds enige tijd ook in betaal-en loyaltysystemen.

Veel gemakkelijker kun je het de smartphonegebruiker niet maken om vanaf klasseke media extra met tekst, beeld en geluid verijkte informatie op internet aan te bieden.

Waarom gebruik jij geen QR codes?

Wij willen je graag vertrouwd maken met de QR code als marketing en communicatie-instrument. Inspireren en aansporen tot het volledig benutten van de waarde van de QR code. Immers…

Acceptatie

De acceptatie van de QR code als verbindend communicatie- medium tussen print en internet groeit nog steeds ondanks de scepsis van veel marketeers en reclamebureaus, maar ook van content providers, adverteerders en andere informatieleveranciers.

Zij hebben helaas geen- of nauwelijks notie van wat met de QR code werkelijk gedaan kan worden en wat ze daardoor missen.

Desondanks valt er nog steeds veel gemak en toegevoegde waarde te bieden aan de klant en is er gewoon winst te behalen als de QR code op een doordachte manier en planmatig wordt ingezet.

Het is niet de technologie die bepaalt of een campagne met een QR code succesvol is of niet, maar de creatieve manier waarop je de QR code inzet om positieve ervaringen voor je doelgroep weet te creëren.

QR code 3.0

Een digitaal visitekaartje downloaden, e-mail laten versturen, een call me back uitnodiging doen, toegang verschaffen tot een Wi-Fi netwerk, een Pay Pal betaalopdracht uitvoeren, doorsturen naar een Facebook pagina, een digitale coupon activeren of simpelweg een tekstbericht laten zien etc. kennen we wel. Dat is allemaal gesneden koek, QR code 2.0 zogezegd.

Veel minder bekend of zelfs helemaal niet is dat QR codes veel meer boeiende functionaliteiten kunnen herbergen. Functies zoals:

  • Language recognition,
  • automation,
  • multi app download,
  • restricted access,
  • redirection,
  • QR design.

Interessanter nog is dat al deze onbekende, maar bijzonder krachtige functies in één QR code kunnen worden samengebracht. Met de in Nederland ontwikkelde Qtag software is dat gewoon mogelijk.

Meer dan verwacht

Smart QR codes gaan veel verder dan wat we al kennen en kunnen, afhankelijk van de context waarin ze worden ingezet, veel meer toegevoegde waarde bieden dan wat we tot nu toe gewend zijn. Hieronder zal ik de belangrijkste uitlichten.

Language recognition

Via een QR code automatisch informatie aanbieden in de landstaal van de mobiele gebruiker. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de content in die taal beschikbaar is. Denk eens aan toepassing in de toeristensector. Hoe mooi zou het zijn als een toerist, zonder daarvoor extra moeite te hoeven doen, de voor hem of haar beschikbare informatie direct in zijn eigen landstaal aangeboden krijgt? Hoeveel toegevoegde waarde zou je hierdoor kunnen bieden aan gedrukt materiaal als folders, flyers, catalogi of menukaarten?

Content automatisering

Informatie achter een QR code is over het algemeen statisch en na verloop van tijd nog maar weinig actueel en verrassend. Met automatisering kan tot op de dag en minuut nauwkeurig de informatie worden veranderd en actueel gehouden.

App download

Een QR code is bij uitstek geschikt om een app te downloaden. Apps zijn echter vaak voor meerdere systemen beschikbaar zoals van Android en Apple. Als je een app hebt ontwikkeld voor meerdere systemen, zoekt de QR code zelf uit voor welk systeem de app geschikt is.

Begrensde toegang

Informatie is niet altijd geschikt of bedoeld voor algemeen gebruik. In voorkomend geval kan toegang tot de informatie via de QR code worden beperkt door de eindgebruiker een extra handeling te laten verrichten (het invoeren van een wachtwoord of klantnummer bijvoorbeeld), voordat toegang tot de informatie wordt verschaft.

Redirect

Bekender is het gebruik van redirects via zogenaamde dynamic QR codes. Hiermee kan de informatie achter de code aangepast worden zonder de fysieke QR code zelf te veranderen. Vooral als de QR code op drukwerk wordt geplaatst dat voor langere tijd moet meegaan, kan deze functie een uitkomst zijn.

Design

Design hoort in dit rijtje eigenlijk niet thuis, maar kan als value-ad wel van betekenis zijn omdat met design een herkenbaar verschil kan worden gemaakt. Een QR code wordt algemeen herkend aan zijn zwart-wit geblokte outfit. Een duidelijke marker als signaal dat er achter de code digitale informatie beschikbaar is. Over de schoonheid van de zwart-witte code zijn de meningen, om allerlei redenen, soms ernstig verdeeld. Een gestileerde opgeleukte QR code kan de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van een merk zeker positief beïnvloeden. Het nadeel kan zijn dat een designcode niet als QR code wordt herkend en daardoor genegeerd. De belangrijkste reden voor een designcode is dat het gemakkelijker en minder storend in grafisch ontwerp geïntegreerd kan worden.

Hema QR code

Verrassend veelzijdig en vertrouwd

Erkening voor de QR code door de gezamelijke banken in IDEAL voor veilige transacties op mobiel.

Content en context

Het mag duidelijk zijn dat welke functie je ook inzet, dat de via QR codes aangeboden content altijd moet kloppen, moet passen bij de doelgroep en de manier waarop de content wordt aangeboden.

De content en context zijn veel belangrijker dan de QR code zelf.

Voor de gebruiker moet het scannen van een QR code altijd toegevoegde waarde bieden. Dat stelt vooral eisen aan de creativiteit, kennis van de doelgroep en weten wat er met de QR code mogelijk is voor marketingcommunicatie- of informatiedoeleinden.

Na het lezen van dit artikel is dat misschien wel meer dan u had verwacht. Zeker is dat investeren in creativiteit, kennis van de doelgroep en weten wat met de QR code gedaan kan worden (en vooral ook wat niet), zich gemakkelijk laat terugbetalen door winst. Een andere zekerheid is dat het lukraak inzetten van QR codes altijd tot teleurstelling leidt. Aan de QR code kan het zeker niet liggen.

Zelf QR codes maken en managen?

Omnisense QR code

QR codes effectief inzetten?

Begin hier