file:///C:/Users/OmnisenseFrans/Downloads/googlec590286d31366812%20(4).html

Content Creatie

inhoud boven alles

Content! Content! Content!

Daar draait het om

Wie dacht snel even een aantrekkelijk artikel of blog te schrijven en daarmee talloze bezoekers op de website te krijgen of likes en shares op social media, heeft het grondig mis.

Aan het maken en verspreiden van goede content die het publiek aanspreekt gaat een heel proces vooraf.

  • wat wil je bereiken?
  • wat ga je aanbieden?
  • op welke manier?
  • via welk medium?
  • aan wie?
  • en wanneer?

Vragen die zo goed mogelijk beantwoord moeten worden.

In Nederland zijn er goede bronnen (zoals op deze website) te vinden die bij dat proces kunnen helpen. Leren van anderen is wel de meest voorkomende en dankzij internet meestal nog gratis ook.

Content creëren, optimaliseren en distribueren moet daarnaast, als je het echt goed wilt doen, gestructureerd gebeuren.

De voor ons belangrijkste hulpbronnen daarbij Mediaweb/Copy Robin, Co Scedule en Hubspot. De laatste twee weliswaar Engelstalig, maar het neusje van de zalm als het om content creatie gaat.

Mediaweb

lees het artikel

Pin It on Pinterest

Share This