0622525811 info@omnisense.nl

Natuur-, Cultureel Erfgoed- en Kunst Marketing met QR codes

een succesverhaal
Waarom?

Toerisme, recreatie, natuur, cultuur en kunst zijn in veel opzichten onlosmakelijk met elkaar verbonden en een economische factor van belang.

Met zoveel moois in Nederland en België lijkt het niet zo moeilijk om daarvoor ook belangstelling te wekken bij het publiek. Toch is dat maar ten dele waar. Elke natuur-, cultureel erfgoed- of kunstorganisatie heeft er belang bij dat hun project of object zoveel mogelijk wordt gezien en bezocht.

Niet voor niets dat er zoveel wordt geïnvesteerd om al dat moois ook mooi, zichtbaar, aantrekkelijk en toegankelijk te maken en te houden.

*Toerisme is goed voor 761 duizend banen en draagt ruim 82 miljard euro bij aan het Nederlandse BBP. Geen sinecure!

Ontwikkeling

De toeristische sector heeft de afgelopen decennia veel veranderingen en groei doorgemaakt. Het digitaal toegankelijk worden van informatie en de mogelijkheid van informatie-uitwisseling via internet is daar mede debet aan. Het algemeen gebruik van smartphones bij het publiek heeft daar nog een schepje bovenop gedaan.

Internet

Internet heeft ook tot meer transparantie en concurrentie op de toeristenmarkt geleid. Bestemmingen hebben daardoor allemaal wel te maken gekregen met uitdagingen die door informatisering worden opgewekt. Daarnaast moeten toeristische bestemmingen van het verwende publiek steeds meer verschillend en speciaal zijn. De vraag die zich daarbij voordoet is: Hoe onderscheid je je van concurrenten?

Evenwicht

Succesvolle bestemmingen realiseren zich dat ze excellente ervaringen moeten aanbieden. Dit om potentiële bezoekers te inspireren en te motiveren hun attractie of object te bezoeken en langer te (ver)blijven in de streek, stad of dorp. Om dat te bereiken is een evenwichtig samenspel tussen natuur-, cultureel erfgoed- en kunstobjecten met commerciële activiteiten noodzakelijk om tot een unieke ervaring bij de consument te komen.

Traditioneel

Meestal wordt een marketing campagne gericht op de unieke natuur, cultuur, lange tradities en het rijke erfgoed van de bestemming. Toch leidt die traditionele benadering vaak niet meer tot het verwachte resultaat omdat bestemmingen de neiging hebben dezelfde aantrekkende factoren te gebruiken.

Rol van de QR code

Al vanaf het prille begin, toen er nog nauwelijks smartphones waren, wordt er via QR codes gratis informatie over natuur-, cultureel erfgoed en kunst aangeboden. Gratis! De reden misschien wel waarom de code binnen deze sectoren de verminderde belangstelling van de afgelopen jaren het hoofd heeft kunnen bieden. Zeker nu, met de sterk verbeterde condities voor de QR code kan de kracht van dit verbindende medium volledig tot zijn recht komen.

Toerisme en recreatie

Behalve voor het gratis één-op-één aanbieden van informatie biedt de QR code ook talrijke commerciële mogelijkheden voor toerisme en recreatie. Mogelijkheden die de beleving en interactie bij het publiek voor natuur, cultureel erfgoed en kunst vergroten.

Duurzaam

Informatievoorziening of marketing van natuur, cultureel erfgoed en kunst via QR codes is gewoon een duurzame en waardevolle aanvulling binnen de informatie-of marketing-communicatiestrategie. Dat heeft het verleden al bewezen en zal ook in de toekomst een rol van betekenis blijven voor deze sectoren.

*Bron: Volkskrant

Waarom QR code toepassing nu veel beter werkt?