0622525811 info@omnisense.nl
QR code stof tot nadenken

QR code stof tot nadenken

De QR code wint weer aan populariteit. En niet voor niets.

Cultuurcode

De techniek is in de loop van de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Zo zijn smartphones sneller geworden en uitgerust met veel betere camera’s. Een aparte QR code scanner downloaden is bij de nieuwere smartphones niet meer nodig. Daar komt nog bij dat mensen op veel plekken de beschikking hebben over (publiek)  WiFi en zijn databundels stukken goedkoper geworden.

Belangrijker misschien nog is dat informatieleveranciers ondertussen door hebben dat de aangeboden content geschikt moet zijn voor gebruik op de smartphone. Met ruim 93% van de bevolking in het bezit van een smartphone is informatie voorzien of marketing via het mobiel de gewoonste zaak van de wereld geworden.

Meer redenen waarom de QR code weer terug is

Desondanks is het opvallend dat veel instanties als gemeenten en aan cultuur en toerisme gerelateerde organisaties nog twijfels hebben over de inzet van de QR code voor locatiegebonden informatievoorziening. De negatieve verhalen uit het verleden waarin de QR code werd doodverklaard hebben een diepgewortelde scepsis ten aanzien van de QR code achtergelaten. Onterecht zo blijkt uit talrijke projecten waarbij de QR code een welkome aanvulling is bij informatievoorziening op specifieke locaties zoals bij cultureel erfgoed.

Het wordt tijd dat gemeenten en instellingen de scepsis over de QR code naast zich neerleggen en de inzet van de code gaan heroverwegen. Er is, zoals blijkt uit de toegenomen interesse voor de inzet en het gebruik van de QR code nog steeds géén alternatief om snel locatiegebonden informatie te verstrekken.

Dat stemt tot nadenken…

 

VERRIJKEN, VERBINDEN, VERWONDEREN…VERLEIDEN

VERRIJKEN, VERBINDEN, VERWONDEREN…VERLEIDEN

Waarom de QR code voor natuur-, cultureel erfgoed en aan kunst gerelateerde organisaties van toegevoegde waarde is?

Natuur, cultureelerfgoed en kunst

De QR code anno 2018 staat weer volop in de schijnwerpers en is de belangstelling voor informatievoorziening of marketing via de QR code op smartphones weer helemaal terug.

Wat er zoal mis ging?

Door gebrek aan kennis, technische onvolkomenheden en ondoordachte inzet was de populariteit bij het publiek en de belangstelling voor de inzet van de QR code de laatste jaren afgenomen.

Mijn boek (2013) over hoe je een QR code succesvol kunt inzetten, heeft de teloorgang van dit verbindende marketing instrument tussen offline en online toen helaas niet kunnen verhinderen. De omstandigheden zijn ondertussen gelukkig aanmerkelijk verbeterd.

Hoe komt dat?

De toegenomen belangstelling voor de QR code in Nederland en België komt vooral omdat:

 • Iedereen ondertussen wel weet wat een QR code is
 • De meeste mensen tegenwoordig, jong en oud, een smartphone bezit en 24/24 online is
 • De QR code, ondanks nieuwere technologieën, de wereldwijde standaard voor offline naar online (O>2<O) communicatie is geworden
 • Smartphones nu standaard met ingebouwde scan-apps worden geleverd
 • Moderne Smartphones sneller zijn en betere camera’s hebben
 • Scan apps nu sneller en gebruiksvriendelijker zijn
 • Content sterk verbeterd is en afgestemd op smartphonegebruikers
 • Kennis van QR code toepassing bij content providers is toegenomen
 • Gerenommeerde bedrijven en organisaties voor de QR code hebben gekozen en het inzetten voor van offline naar online (O>2<O) communicatie
 • Noodzaak van links naar mobiel geoptimaliseerde websites is doorgedrongen
 • Dataverbindingen via wifi sneller/stabieler zijn en 4G 100% landelijke dekking biedt
 • Databundels veel goedkoper zijn
 • Door mobiele betaal-en transactiemogelijkheden via QR codes het vertrouwen in de veiligheid van QR codes is toegenomen
 • Nieuwe functionaliteiten zoals fondsenwerving via QR codes zijn toegevoegd

Redenen te over zo gezegd om het herstelde vertrouwen in de QR code te verklaren. Redenen genoeg waarom natuur-, cultuur- of kunst bevorderende organisaties de QR code nu optimaal kunnen inzetten. En redenen ook waarom ik het plan heb opgevat een nieuwe versie van mijn boek over QR code toepassing te schrijven.

In het nieuwe boek ga ik opnieuw uitvoerig in op de technische details, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar vooral ook met praktijkcases aantonen dat informatievoorziening of marketing van natuur, cultureel erfgoed en kunst via QR codes een duurzame en waardevolle aanvulling is binnen de informatie-of marketing-communicatiestrategie.

Waardoor is het te verklaren dat zo veel retailers zo onzichtbaar zijn geworden op gedrukte media?

Waardoor is het te verklaren dat zo veel retailers zo onzichtbaar zijn geworden op gedrukte media?

Waarom moet marketing van zelfstandige retailers ook via gedrukte media?

Behalve van supermarktketens, grootwinkelbedrijven, autofabrikanten en discounters zie je nauwelijks nog gedrukte reclame-uitingen of marketingacties  van zelfstandige retailers. Niet zichtbaar zijn op papier kan echter kostbaarder zijn dan je zou verwachten.

Waardoor is het te verklaren dat zo veel retailers zo onzichtbaar zijn geworden op gedrukte media?

De crisis is al een tijd achter de rug en spenderen consumenten weer meer. Toch blijft het ijzingwekkend stil en zie je nog nauwelijks reclame-uitingen van zelfstandige retailers op klassieke media.

Crises

De crises heeft er natuurlijk flink ingehakt en heeft veel ondernemers doen besluiten de marketingactiviteiten via gedrukte media een stuk terug te schroeven. Dat is in die groep altijd al zo geweest en ook nu het geval. Van de draad weer oppakken nu het economisch weer voor de wind gaat en de mogelijkheden van ouderwets adverteren in gedrukte media is vooralsnog geen sprake.

Een groot gedeelte van de publiciteitsinspanningen op papier zijn op grote schaal verschoven naar het ogenschijnlijk veel goedkopere internet. Dat kan je eenvoudig vaststellen.

Snoeien

Op kosten besparen, als de omzetten teruglopen is natuurlijk begrijpelijk. Er moeten ten slotte  keuzes worden gemaakt om de business aan de praat te houden. Snoeien op publiciteit is dus niet nieuw, maar waarom haalt men dan, nu het weer beter lijkt te gaan, de marketingactiviteiten op of in gedrukte media dan niet aan?

Drukwerk is in de ban gedaan.

Daarvoor zijn een aantal oorzaken te benoemen. Drukwerk is duurder en ingewikkeld om te produceren en te verspreiden. Eenmaal geproduceerd is drukwerk niet aan te passen en het tussentijdse resultaat niet te beïnvloeden. Drukwerk gaat bovendien veel korter mee dan publicaties op het internet die, eenmaal geplaatst, er altijd op blijven staan.

Digitaal is wat de klok slaat.

De afgelopen jaren zijn vooral sociale media in zwang gekomen en heeft mobiel internet de verhuizing van internetgebruik via smartphones en tablets veel van de informatievoorziening via papieren media teruggedrongen. Dat betekent ook dat de meeste informatieleveranciers hun informatieaanbod naar internet heeft verplaatst. Op zich een logische keuze, maar om binnen dat gigantische informatieaanbod op internet ook een opvallende plek in te nemen, zodat je met je informatie ook gevonden wordt is een totaal ander verhaal.

Informatie op internet zetten is een fluitje van een cent wordt vaak nog gedacht. Op zich is dat ook zo, maar de kwaliteit, de kwantiteit en door zoekmachines gevonden worden is iets anders.

Marketing via internet vraagt tegenwoordig om een heel andere, meer professionele aanpak als je ook zichtbaar wilt zijn voor het publiek dat je graag wilt bereiken.Via sociale netwerken lukt dat vrij aardig, maar vraagt ook, als je het goed wilt doen, tijd, aandacht en know how. Elk digitaal sociaal kanaal vereist bovendien andere input.

Zo gek nog niet

Klassieke media zijn daarom zo gek nog niet, omdat je daarmee opnieuw kunt opvallen. Naast de sterk afgenomen plaatsingskosten is de ruimte voor het plaatsen van advertenties alleen maar groter geworden en hoef je nog nauwelijks de competitie aan met andere adverteerders. Het effectieve bereik van een advertentie in een krant, blad of ander periodiek is daardoor veel groter dan voorheen.

Kosten

Ja, internet is als distributiekanaal op zich nog relatief goedkoop, maar het wordt steeds duurder. (Denk hierbij maar eens aan de kostenstijging voor Facebook ads de afgelopen 2 jaar.) Het gaat pas echt geld kosten als je een premium spot in de rangorde van de zoekresultaten wilt bereiken. Zoals hiervoor al gezegd zal daarvoor veel meer gedaan en betaald moeten worden. Niet alleen door te adverteren via Google Adwords bijvoorbeeld, maar ook omdat je moet zorgen voor een perfecte-, aantrekkelijke en vooral ook voor speciaal voor het web geschreven tekst, visualisatie en navigatiemogelijkheden.

Misvatting

Anders dan over het algemeen wordt gedacht zijn de kosten voor het ontwikkelen en distribueren van drukwerk (o.a. door digitalisering ) enorm gedaald, waardoor de keuze voor print nog gemakkelijker en aantrekkelijker is geworden.

Mix

Half werk bestaat dus niet in moderne marketing. Niet op gedrukte materialen en ook niet met publicaties op internet. Een weloverwogen en in overeenstemming met elkaar zijnde mix van digitale en fysieke media is daarom aan te bevelen als je het beste van beide werelden wilt benutten.

Mixed media

Multi channel is al een stap in de goede richting, maar de combinatie van digitale en printmedia wordt pas echt effectief als die twee ook fysiek aan elkaar worden verbonden door verbindende media zoals QR codes, Augmented Reality of NFC tags. Door die combinatie ontstaat een krachtig en veelzijdig marketing-communicatie-vehikel.

Voor-en nadelen

Beide mediatypen hebben zoals we gezien hebben voor- en nadelen. Niets doen of half is geen optie. Hoe dan ook, met print, digitaal in een evenwichtige mix van die twee scoor je gegarandeerd het beste. O2O (offline naar online v.v.) marketing noemen we dat.

Waarom zou je omzet verspelen en de kansen van print NIET benutten?

Herken je dit?

Wil je ontdekken hoe O>2<O ook voor jouw bedrijf kan werken? Hoe je online en offline marketing beter en effectiever op elkaar afstemt?

Wacht niet langer, neem contact met ons op en laat ons bekijken wat er beter kan!

Het kan altijd beter!

Als je maar lang genoeg zoekt vind je wel iets. Dat doen wij niet. Wij adviseren in uw belang. Dat gaat vóór alles!

Eérste indruk, éérste kans

Eérste indruk, éérste kans

Ook al wordt het vaak ontkend; mensen beoordelen mensen éérst op hun uiterlijk.

Onbewust en in een split second beoordelen we mensen, maken een profiel aan en hebben er een mening over. Dat gebeurt gewoon, of je dat wil of niet. Het eerste wat gezien en beoordeeld wordt is het gezicht en de ogen in het bijzonder. Het geeft een eerste indruk over wat en wie je bent. Of je toegankelijk bent of niet. Vriendelijk of streng. Zachtaardig of hard. Knap of lelijk, etc.

Ken je dat?

Dat je er met je éérste indruk niet bent en er volkomen naast kunt zitten herken je misschien ook wel. Een banaan waarover je flink kunt uitglijden.

Pas na verloop van tijd wordt de oppervlakkige eerste indruk aangescherpt en krijgt je mening over iemand zijn uiteindelijke vorm en inhoud. Dan worden referenties waardevol om een versnelling in vertrouwen te ontwikkelen. 

Referenties kun je niet afdwingen. Referenties moet je verdienen

In de loop van jaren heb ik vele spontane referenties mogen ontvangen en daar ben ik blij mee. Schouderklopjes voor goed gedrag zogezegd en een aanmoediging om op de ingeslagen weg door te gaan. 

Trots

Bijna met een blos op de wangen, maar met gepaste trots laat ik je hieronder de referentie lezen van Ton Schijvenaars/voormalig raadslid/Business Consultant Cap Gemini.

Frans Hendrikx: creatief, praktisch en inspirerend!

Frans heb ik leren kennen als betrokken ondernemer bij gesprekken met mij als raadslid over de toekomst van de binnenstad van Roosendaal. Ik heb die gesprekken ervaren als inspirerend om de volgende redenen t.w.:

Inspirerend als ondernemer omdat Frans kennis van zaken heeft. Hij verdiept zich altijd terdege in de materie, heeft de feiten op een rij en weet helder te verwoorden wat zijn visie is. Hij durft te dromen en blijft met zijn voeten in de modder staan.

Inspirerend als inwoner omdat Frans echt het beste met de stad voor heeft. Hij kent Roosendaal en de Roosendalers van binnen en van buiten waarbij hij precies de kracht en ook de verbeterpunten ziet.

Inspirerend als fluisteraar omdat Frans altijd blijft observeren, nadenken en constant werken aan nog betere concepten en oplossingen. Hij blijft altijd denken hoe het leven nog beter en mooier kan waarbij hij zachtjes en doordringend blijft beïnvloeden.

Inspirerend als Frans omdat hij zo’n mens is die er gewoon is en doet wat nodig is. Hij is zo’n persoon die blijft vragen en heel lang wacht met het vormen van een zeer genuanceerde opvatting die vervolgens staan als een huis.

Frans en ik kennen elkaar ruim 7 jaar. Het bijzondere is dat Frans en ik elkaar al vele jaren eerder onbewust en onbekend sterk hebben beïnvloed. Zowel Frans en ik zijn altijd betrokken geweest bij innovatieve ontwikkelingen in de regio. Hij en ik hadden toen al een onbewuste band.

Ik raak elke dag opnieuw door Frans geïnspireerd en ben hem daar dankbaar voor.

Iedere ondernemer, iedere bestuurder en ieder mens kan door Frans worden gestimuleerd om creatiever en praktischer te worden. En dat begint met een plezierig en stimulerend gesprekje.

Ton Schijvenaars, 0653191392, schijvenaars@home.nl www.tonschijvenaars.nl
Roosendaal, 8 maart 2018

Waarom een personal marketing coach je sneller vooruit brengt

Waarom een personal marketing coach je sneller vooruit brengt

Een Personal Coach of Marketeer?

Hoe een personal marketing coach of -marketeer versnelling brengt in je business.

Je kunt je van alles voorstellen bij coaching en training. We hebben immers allemaal wel meer of minder scholen bezocht of opleidingen gevolgd.
Wat je ook doet of wilt gaan doen: Aan leren komt nooit een eind. Zeker als je vooruit wilt in het leven of je dat doet voor jezelf of voor je bedrijf, om zelfontwikkeling kom je niet heen.

Duizelingwekkend aanbod

Er zijn duizenden manieren om aan kennis en vaardigheden te komen.

 • Maar wat en wie past bij jou?
 • Wat sluit het beste aan bij jouw persoonlijkheid,
 • Wat sluit aan bij je passie en ambitie?
 • Wat wil je bereiken en wat heb je ervoor over?
 • Wat zijn je beperkingen en
 • Waar ben je goed in?

Persoonlijke afwegingen

Vragen en antwoorden die moeten aansluiten bij het aanbod van de vele mogelijkheden. Zonder meer instappen in iets waarvan je denkt dat het wel leuk en haalbaar is geeft geen enkele garantie op vooruitgang of succes. Ergo, de kans is groot dat, als je niet de juiste persoonlijke afwegingen maakt, je na het volgen van een willekeurige cursus of opleidingstraject, er achter komt dat je van de lesstof niets hebt overgehouden behalve teleurstelling.

Nutteloos

Zelf studeer ik al jaren en ben nog steeds bezig om mijn kennis en vaardigheden uit te breiden. Door de jaren heen heb ik vele cursussen gevolgd, maar moet toegeven dat een aantal van die cursussen zinloos waren en mij geen steek verder hebben gebracht.

De belangrijkste redenen waardoor de moeite, tijd en het geïnvesteerde lesgeld uiteindelijk niets opleverde:

 • Ik ze moest volgen
 • Het onderwerp me niet aansprak
 • Te theoretisch
 • De lesmethode niet beviel
 • Ik het in mijn uppie moest doen
 • Het lesprogramma te lang duurde
 • De leraar of docent vakinhoudelijk wel ok was, maar de lesstof niet kon overbrengen

Een goede voorbereiding het halve werk

Als je wilt voorkomen dat een cursus of opleiding niet brengt wat je ervan had verwacht, zorg er dan voor dat je precies weet wat je doelstellingen zijn en wat je daar tegenover wilt stellen. Niets komt immers voor niets.

Training & Coaching

Wat bij een opleiding of cursus dikwijls te weinig aandacht krijgt is training. In de praktijk brengen van het geleerde. Het inbeitelen en herhalen van de opgestoken kennis of vaardigheden. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat de het geleerde verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Coaching

Coaching helpt om de bestaande kennis en vaardigheden weer boven water te halen, te maximaliseren en aan te vullen.

Valkuil

Je onderneming draait goed. Maar je bent het zat om steeds weer nieuwe kennis op te doen om je marketing up-to-date te houden. Het gaat immers goed zoals het gaat. De grootste valkuil waarin je kunt trappen, want stilstaan is achteruit lopen. Schakel in dat geval gewoon een specialist in die de vervelende klusjes uit handen neemt, zodat je jezelf kunt concentreren op de dingen die je graag doet en waar je goed bent. Zie je dat wel zitten bekijk dan ons Personal Marketeer programma.

Snel leren

Wil je wel bijblijven op online marketing en communicatiegebied, laat je dan bijstaan door een coach die beschikt over de verse kennis en de laatste nieuwigheden. Kijk dan eens naar ons Personal Coach programma, voor snelheid, gemak en comfort.

Topondernemers gebruiken QR code

Topondernemers gebruiken QR code

Dit artikel werd eerder geplaatst in Marketingfacts op 06-12-2017

De ontwikkelingen in Zuidoost Azië en met name China zijn voor mij aanleiding geweest nader onderzoek te doen naar de ontwikkelingen van de QR code. Daarnaast heeft het me geholpen actueel materiaal te vinden voor mijn nieuwe boek over hoe je QR codes het beste kunt inzetten voor marketingdoeleinden.

Het tweede leven van qr-codes

Waarom IKEA, Apple, Schiphol, Samsung, PLUS Supermarkten en vele andere van de qr-code een must-have in hun marketingstrategie maken

Misschien is het je ontgaan, maar de qr-code is terug. Niet zomaar, maar op het hoogste niveau. Dat is waarschijnlijk te danken aan het enorme succes van de qr-code in China, dat de ogen van topondernemingen heeft heropend. Partijen als IKEA, Apple, Schiphol, Samsung, PLUS Supermarkten laten zien welke kansen er liggen.

Door het ontbreken van een standaard qr-code-sca app in smartphones, slechte camera’s, trage verbindingen en niet voor mobiel geoptimaliseerde websites werden de hooggespannen verwachtingen van de qr-code van een aantal jaren geleden al snel in de kiem gesmoord. Daar kwam nog bij dat in veel gevallen de content na het scannen van een qr-code totaal niet beantwoordde aan de verwachtingen van de consument. Het gevolg: consumenten haakten af en marketeers verloren de qr-code als marketinginstrument vroegtijdig uit het oog.

Een van de meeste door marketeers genoemde redenen om verder af te zien van qr-codes in marketing was wel dat er éérst een aparte qr-code-lezerapp gedownload en geïnstalleerd moest worden voordat je een qr-code kon ontcijferen. Een terecht bezwaar, waarvan ze in China geen last hadden.

De Chinese smartphonegebruiker hoeft namelijk geen aparte qr-code-scan app te downloaden; de scanfunctionaliteit wordt daar softwarematig al meegeleverd in de standaardapplicaties. Het probleem van het downloaden en installeren van een aparte scan app heeft zich in China dus niet voorgedaan.

Het heeft even geduurd voordat ook Apple en Samsung het nut van een eigen in-app qr-scanner inzagen, maar sinds kort kun je met de nieuwe toestellen ook qr-codes scannen met behulp van de camera-applicaties. Zo introduceerde Apple die mogelijkheid in het nieuwe iOS 11.

QR-codes scannen in iOS 11

China

Het succes van de qr-code in landen als China is vooral te verklaren door de algehele adoptie van ‘super-apps’ van grote online partijen als Alipay (Alibaba) en Wechat (Tencent). Door hun eigen apps uit te rusten met qr-code-scanfunctionaliteit, onder meer voor het verrichten van mobiele betalingen, werden ze onafhankelijk van de telefoonfabrikanten en externe aanbieders van qr-code-scanapps.

Hoe Alipay zich heeft ontwikkeld tot ‘super-app’

Zo is de mobiele betaaldienst Alipay sterk gerelateerd aan e-commerceaankopen op Alibaba’s Tmall en Taobao. Aankopen die tegenwoordig grotendeels via de mobiele telefoon worden gedaan, terwijl WeChat vaker gebruikt lijkt te worden voor de kleine betalingen in het dagelijkse leven.

In China is de qr-code overal

Bijna een derde van het Chinese betalingsverkeer verloopt via qr-codes. Volgens Shen Wei, onderdirecteur van een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in qr-codes, zou er alleen in China al voor 1,65 biljoen dollar aan transacties via qr-codes verlopen. (bron: CNN tech)

Betalen met het scannen van qr-codes is in China dus helemaal ingeburgerd; het is snel en gemakkelijk en verkopers hebben niet per se dure point of sale-systemen nodig, want ze kunnen betalingen direct ontvangen via een qr-code op hun eigen smartphone.

China vs. de wereld

Door het ontbreken van overheersende spelers in Europa en de VS, zoals Alipay en Wechat in China, zijn er twee verschillende markten voor mobile ontstaan. Aan de ene kant de Europese markt, waar talloze verschillende apps door even zoveel aanbieders aangeboden en gedownload worden, en aan de andere de Aziatische markt, die wordt beheerst door enkele aanbieders van multifunctionele apps.

Voorlopig is het gebruik en de inzet van qr-codes in Europa de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, maar in geen enkel opzicht te vergelijken met het nog steeds toenemende gebruik in China en andere landen in Zuidoost-Azië.

Recente data laten zien dat het gebruik van qr-codes ook in de VS is toegenomen. 34 procent van de smartphonegebruikers in de VS hebben een qr-code gescand en 46 procent van de tableteigenaren. (bron: ExactTarget). De verwachting is dat deze aantallen de komende 12 maanden nog scherp zullen stijgen. (Misschien is dit wel de reden voor Apple en Samsung geweest om de qr-code-scanner te incorporeren in de nieuwe toestellen.)

Nieuwe toepassingen

Buiten Nederland gaat het dus hard, terwijl hier nog vaak wordt gevraagd: wat kun je eigenlijk met qr-codes? De meest opvallende nieuwe use cases van de inzet en het gebruik van qr-codes zijn te zien bij de betaalsystemen van de banken en een aantal grote retailers. Ook qr-codes op de leen-/huurfietsen in de grote steden zijn een mooi (Chinees) voorbeeld voor de manier waarop qr-codefuncties als betalen, ontgrendelen en afmelden via één app met elkaar worden verbonden.

Hoe het Singaporese ‘bike sharing’-bedrijf oBike qr-codes gebruikt

Preventie van misbruik

Een ander opvallend voorbeeld is het initiatief van startup Gutstickets om qr-codes te gebruiken ter voorkoming van zwarte handel met tickets voor evenementen. Het Italiaanse denimlabel Diesel gaat – net als andere topmerken als Lanvin, Chiopard en Versace – de strijd aan tegen namaakproducten door qr-codes te gebruiken om de authenticiteit van hun merkproducten te verifiëren.

Met behulp van een qr-code in-of uitchecken is niet nieuw – denk aan de boardingpas van KLM of de e-ticket van de NS. Opmerkelijk is wel dat nu ook andere grote spelers de qr-code herontdekt lijken te hebben voor meerdere toepassingen.

Wachtrijen

IKEA, een van de grootste offline retailers ter wereld, zet vol in op qr-codes. Momenteel wordt er in Frankrijk getest met een mobiel check-out systeem met behulp van qr-codes. Dit systeem moet de wachtrij en het gehannes met afrekenen aan de kassa verminderen. IKEA beoogt hiermee de winkelbeleving en het gemak voor de klant te vergroten.

Ook de Efteling en Disneyland zijn op zoek naar een verbeterde klantervaring door bezoekers aan het park in staat te stellen vooraf te reserveren voor populaire attracties. En Schiphol wil de doorstroming van passagiers verbeteren, waarbij reizigers een tijd-‘slot’ kunnen boeken om na het inchecken sneller door de security te gaan. Allemaal door gebruik te maken van qr-codes.

Loyalty

Supermarktketen PLUS Retail breidt na een succesvolle pilot van ‘digitaal sparen’ haar loyaliteitsstrategie uit met de mogelijkheid digitale zegels te sparen via de PLUS-app. Hiermee wordt sparen voor klanten nog makkelijker.

Het loyaliteitsprogramma van Piggy geeft iedere deelnemer een persoonlijke qr-code die bij een aankoop spaarpunten oplevert van deelnemende winkeliers. Het systeem bestaat al langer en laat zien dat de qr-code een gewaardeerde plek bij consumenten kan krijgen. Piggy is in meer dan 150 winkelgebieden in Nederland actief en werkt samen met meer dan 600 winkels en 300.000 consumenten.

Hoe WeChat in het dagelijks leven past

Scepsis

Nu de banken in Nederland – onder aanvoering van iDEAL en net als PayPal en Bitcoin overigens – de qr-code hebben omarmd als (veilig) onderdeel van het mobiele betalingen-/transactieverkeer, wordt naar verwachting ook de ontstane scepsis voor de code bij de consument verder teruggedrongen. En behalve de banken en payment providers zijn ook sociale netwerken als Facebook, Twitter, Spotify en Snapchat ondertussen druk in de weer om qr-codegebruik te stimuleren.

Met dat toegenomen vertrouwen bij de consument en de goede voorbeelden uit China en Zuidoost-Azië ontstaat ook hier naar verwachting weer meer ruimte voor creativiteit bij marketeers om de mogelijkheden van de qr-code te grijpen.

De belangrijkste succesfactor bij de inzet van qr-codes is natuurlijk dat ze waardevolle in-app-content en -functionaliteiten leveren waarvan de mobiele consument direct het voordeel ervaart en blij wordt. Daar ligt de grootste uitdaging.

Klaar

De kinderziektes zijn dus weggewerkt. De techniek is er klaar voor. Het is nu aan tech- en internetbedrijven en de appontwikkelaars van grote e-commercebedrijven om de valse start met de qr-code te vergeten. Om mobiele consumenten via o.a. qr-codes te geven waaraan behoefte is: snelle respons, relevante informatie, eenvoudige functionaliteit en in-app mobiele transactiemogelijkheden. Kortom: toegevoegde waarde.

Ook in Europa zullen grote spelers als IKEA, bol.com of Amazon nodig zijn. Van spelers die van de Chinese super-apps van Alibaba en TenCent hebben geleerd en daarmee hun voordeel willen doen. Dan zal de qr-code uiteindelijk ook hier de publieke waardering krijgen die het verdient.

Daarom hebben IKEA, Apple, Schiphol, Samsung, PLUS Supermarkten en vele andere van de qr-code een must-have in hun marketingstrategie gemaakt.

Wie volgt?

Podcast: Nieuwe Marketingtool?

Podcast: Nieuwe Marketingtool?

Nieuwe loot aan de Marketingboom

Met de digitale podcast is het opnameprobleem van oudere geluidsdragers als het cassettebandje en de CD opgelost en de distributiemogelijkheden eenvoudig en groot.

Dat maakt de podcast tot een interessant (nieuw) communicatiemiddel waar (ook zakelijk) steeds meer gebruik van wordt gemaakt.

Grootste Voordeel

Het grootste voordeel van een podcast ten opzichte van video is wel dat je een opname op elk gewenst moment en niet afgeleid door beeld, waar dan ook kunt beluisteren. De impact kan daardoor belangrijk groter zijn en beter beklijven dan video.

Toepassingsgebieden

Eigenlijk zijn er geen beperkingingen aan de onderwerpen en toepassingen die met podcasting gerealiseerd kunnen worden.
We noemen het interview, maar ook reis-of boekverslagen, bedrijfspresentaties, productuitleg, trainingen, cursussen of persoonlijke notities bij artikelen. Giet een training of cursus in een serie en je hebt een kansrijke business. Gebruik je fantasie en je bedenkt wel wat.

Geringe middelen

Het is mogelijk om in korte tijd en met geringe middelen jezelf of je onderneming via een podcast te presenteren voor een miljoenenpubliek. Meer dan wat software, een goede microfoon en een internetverbinding heb je technisch gezien niet nodig.

Structuur

Ondanks die technische voordelen en het gemak waarmee het kan worden gedaan, zal ook het succes van een podcast vooral afhangen van de kwaliteit van de content. Het succes van Podcasting hangt ook af van creativiteit, de structuur van het verhaal en het onderwerp.

Interview

Daar kwam ik laatst ook zelf achter bij een interview door Klemtoon Media over mijn marketing communicatie activiteiten door de jaren heen. Het was vooral de professionaliteit van de interviewer Kitty Joachems die me over een zekere drempel heen hielp en er zo voor zorgde dat er uiteindelijk een leuk verhaal uitkwam.

Klemtoon Podcast

Klik op het plaatje en beluister het interview

De kern van mijn verhaal in de podcast van Klemtoon Media:

”Het grootste verschil tussen ooit en nu is dat je met 1 boodschap een veel groter bereik hebt. En je kunt die boodschap op meerdere kanalen kwijt”, zegt Frans Hendrikx van Omnisense in onze podcast. En juist dat maakt het ontzettend moeilijk voor ondernemers. Want hoe zoek je uit welk kanaal bij jou, bij jouw bedrijf en bij jouw boodschap past?

Ervaring

Natuurlijk had het interview met meer oefening en voorbereiding een stuk beter gekund (ik had er vooraf namelijk niets aan gedaan). Hoe dan ook, die eerste kennismaking met een podcast interview was een hele ervaring. Een ervaring die ik eigenlijk iedereen wel wil aanraden. Zeker om te ontdekken wat podcasting is en wat het zakelijk voor je kan doen.

Hoe start je een eigen podcast?

Potcasting is een marketing middel dat snel aan populariteit wint. Zo wenden veel bloggers zich steeds meer tot radio of video uitzendingen via het internet om hun boodschap bij het publiek te krijgen. De grote kracht van podcast marketing is dat podcasts automatisch geleverd worden bij de geïnteresseerden. Bij interesse in een bepaald onderwerp kan een abonnement worden genomen. De kosten van een eigen podcast maken zijn bovendien zo laag, dat het voor iedereen te doen is.

De voorbereiding

Voor het starten van een eigen podcast moet je natuurlijk eerst het doel van de podcast vaststellen (wat wil je ermee bereiken en bij wie). Vervolgens ga je een onderwerp bedenken en vaststellen wat de structuur van het verhaal wordt.

Technische voorbereiding

Er zijn voordelige podcast startpakketten op de markt. Een goede microfoon en opnamesoftware zijn noodzakelijk voor het maken van een podcast. Een mixer is optioneel maar wel noodzakelijk als je meerdere microfoons gebruikt.

Podcast Software

In podcast software Er is een ruime keuze aan podcast software beschikbaar. De frequentie en de intentie zijn bepalend voor welke software je kiest. Een gratis pakket van Audacity kan zeker als je start prima voldoen. Later kun je altijd nog beslissen of je duurdere software wilt aanschaffen.

Een Podcast Maken

Als de opnames klaar zijn kun je de MP3 bestanden opslaan. Let erop dat je voor een praatsessie kiest voor een bitrate van 128kbps. Dat is meestal voldoende. Ga je voor een podcast waarbij ook met muziek wordt gewerkt dan moet je een bitrate van minimaal 192kbps kiezen. Geef een goede begrijpelijke naam aan het bestand zodat het door de luisteraar goed te vinden is.

Publiceren

De meest eenvoudige weg is je podcast een-op-een te versturen naar de geïnteresseerden. Natuurlijk kun je het ook in/bijsluiten in een nieuwsbrief of mailinglijst. Ook als onderdeel van je website kan de podcast een persoonlijke aanvulling op de content zijn.

Promotie

Als je niet bekent maakt dat er een podcast beschikbaar is, zal je ook niet gehoord worden! Zorg er dus voor dat je je publiek laat weten waar, wanneer en hoe je bericht beluisterd kan worden.

Tot slot

Podcasting kan beschouwd worden als een nieuwe interessante loot aan de marketing communicatie boom.

Wil je een podcast laten maken of veel meer weten over hoe je podcasting voor jouw business kunt inzetten of een betere uitleg over de technische ins en outs? Neem dan contact op met onze Pro Partner Klemtoon Media. Dat zijn onder meer dé experts als het om podcasting gaat.

 

Apple kiest uiteindelijk voor QR code scanner app

Apple kiest uiteindelijk voor QR code scanner app

Waarom Apple uiteindelijk toch voor een QR code scanner app kiest in de nieuwe IPhone

In 2007 kwam Apple Inc. voor het eerst met de IPhone.  Het werd een grote hit doordat het grote touchscreen met de vinger kon worden gebruikt in plaats van met een toetsenbord of stilus. Na het succes van de iPhone werd in 2008 de eerste telefoon met het Android-besturingssysteem geïntroduceerd.

Apple is als bedenker van de hedendaagse smartphone er uiteindelijk achter gekomen dat de QR code toch meer gebruikt wordt dan men jarenlang dacht. Vooral in Azië, met koploper China, India en Japan is het gebruik van QR codes enorm en neemt het aantal scans in Europa weer dagelijks toe.

Ondanks alle twijfels over het nut en de toekomst van de QR code blijken er nu toch genoeg redenen voor deze smartphonegigant te zijn om (nu ruim 10 jaar later) alsnog standaard een QR code scanner app in hun nieuwste smartphones te zetten. Ook Samsung en andere fabrikanten  hebben inmiddels een standaard QR code scanner app in hun standaard app pakket geïmplementeerd.

Het heeft dus jaren geduurd voordat de makers van smartphones erachter kwamen dat ze een eigen QR code scanner in hun apparaten beschikbaar moesten maken om aan de vraag te voldoen.

Dat zegt iets over twijfels bij de fabrikanten van smartphones, maar ook over de robuustheid van de QR code als multifunctionele smartphone tool. Ondanks alle scepsis van marketeers in de afgelopen jaren ziet het, door het toenemende gebruik, ernaar uit dat de QR code uiteindelijk toch de waardering krijgt die het zwart/wit geblokte vierkantje verdient.

De QR code is duidelijk weer aan een opmars bezig. Ook de wereldleiders als Apple en Samsung hebben dat ingezien. Maar wat doe jij? Blijf je halsstarrig volhouden dat de QR code geen toegevoegde waarde heeft of wil je ontdekken wat je door een gerichte promotiecampagne of een andere toepassing met QR codes kunt bereiken?

Nog geen QR code scanner app? Download hier de snelste scanner app ter wereld (van Denso Wave, de uitvinder van de QR code)

 

Waarom Interactieve Elementen in Video Beeldbepalend zijn

Waarom Interactieve Elementen in Video Beeldbepalend zijn

Steeds meer interactieve video in media

Dat is je vast niet ontgaan.

Video is er voor allerlei toepassingen (zoals in de trailer hieronder). Maar wat doe je als je video zelf zakelijk wil inzetten? Om je een idee te geven wat de mogelijkheden zijn van video en wat de toegevoegde waarde is van interactieve elementen in een video vind je hieronder een speciaal artikel. 

In dit artikel besteden we vooral aandacht aan de grote kracht van interactieve video.

Tal van mogelijkheden

Iedereen kan tegenwoordig zelf een videootje maken en distribueren. Dat lijkt op zich eenvoudig, want op elke smartphone zit wel een mogelijkheid om een video te maken en deze te delen op sociale media. Een kind kan bij wijze van spreken de was doen, en dat gebeurt ook. Natuurlijk hangt de keuze van zelf doen of het laten maken door een videoprofessional volledig af van wat je jezelf ten doel stelt, wat je met de video wilt bereiken.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

Een gevleugeld begrip, dat voor afbeeldingen geldt, maar zeker ook voor videobeelden. Bedenk daarbij dat zowel consumenten al zakelijke kijkers steeds meer verwend zijn geraakt en steeds hogere eisen stellen aan de kwaliteit van een videoproductie. Het kan het verschil maken tussen winst of verlies. Niet zo gek dus dat je bij voorkeur het videoproductieproces over laat aan een vakman of -vrouw. Erik Denekamp van Videoadvertentie.nl is zo’n vakman die zich vooral heeft gespecialiseerd in interactieve videoproducties. Een nog jonge tak aan de boom van het veelzijdige videolandschap.

Studie

Een studie van Demand Metrics (2015) toont aan dat maar liefst 68 procent van de marketeers denkt dat interactieve video in de toekomst veel belangrijker zal worden. Twintig procent is er al mee aan de slag en iets meer dan een kwart is van plan om ermee aan de slag te gaan

Een van de redenen voor Erik om juist voor interactieve video te kiezen heeft alles te maken met het feit dat Youtube is gestopt met YouTube Annotations, waardoor bezoekers nu alleen de mogelijkheid hebben om de video’s te bekijken en niet meer door kunnen linken naar gerelateerde boodschappen, aanbiedingen of andere informatie op internet. In het artikel hieronder legt hij uit wat een interactieve video is en wat het voor je onderneming kan doen.

Passieve- vs Interactieve video

Als je voor een hoop geld een bedrijfsvideo hebt laten maken, wil je er natuurlijk het optimale resultaat mee behalen. Je wil dan ook graag dat je kijkers actie ondernemen na het kijken van de video-aanbieding.

Door interactiviteit aan je beeldmateriaal toe te voegen, zorg je ervoor dat kijkers wél worden getriggerd en actie kunnen ondernemen in plaats van slechts passief een video te bekijken. Interactiviteit verhoogt de ROI enorm.

Wat is interactieve video?

Onder interactieve video verstaan we het toevoegen van interactieve elementen, zoals knoppen, links, QR codes, buttons en/of formulieren tijdens of na een video. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen interactie binnen de video en interactie die linkt naar een externe bron. Interactie toevoegen aan een video zorgt vooral voor meer betrokkenheid en een hogere conversie. De interactieve elementen worden door ons bovenop een bestaande of nieuwe video geplaatst en geprogrammeerd naar een bepaalde interactie.

Waarom interactieve video?

Interactieve video biedt vooral meerwaarde aan de consument omdat er direct keuzen uit verschillende opties gemaakt kunnen worden. Meer informatie bekijken, of informatie aanvragen, doorschakelen naar een webshop of nadere uitleg krijgen over productspecificaties enz. Wat nu nog vaak gebeurt, is dat bedrijven een video laten ontwikkelen, deze op YouTube zetten en vervolgens vanaf YouTube embedden op hun website.
Als je YouTube gebruikt voor een video op je bedrijfswebsite, kost je dat gewoon (indirect) een hoop geld!
YouTube doet er namelijk alles aan om geld te verdienen aan advertenties door kijkers naar het videoplatform te verleiden. YouTube is dus vooral erg waardevol voor SEO en voor de zichtbaarheid op het kanaal zelf, maar niet als videospeler voor zakelijk gebruik.

Videoplayer

De videoplayer van Videoadvertentie.nl is compleet aan te passen aan de huisstijl van elk bedrijf, inclusief de mogelijkheden om extra informatie (credits) onder de videoplayer te plaatsen, hoofdstukken te genereren, elke video te laten beginnen met een bedrijfslogo en social media toe te voegen.

Interactief laten maken van je (bestaande) video’s

Laat je goed adviseren en zorg ervoor dat je per video niet meer dan drie interactieve elementen laat toevoegen. De meest gebruikte interactieve elementen zijn o.a.:

 • extern linken van buttons naar de eigen site of social media kanalen
 • oproepen van een CTA (Call‐to‐Action) in de video zodat de kijker direct haar gegevens kan invullen en de beheerder van de video via mail vervolgens contact kan opnemen.
 • tonen van extra (selfmade) video’s, fotopresentaties of HTML pagina’s.
 • een Menu in de video te plaatsen waarin kijkers direct naar het voor hen interessante deel van de video kunnen navigeren en daardoor gelegenheid krijgen om oninteressante onderdelen te skippen.

Publiceren van je video

Let erop dat als je kiest voor een videoplatform waarvoor je moet betalen, je dan ook de video moet hosten via dit platform. Dit brengt extra kosten met zich mee.Voor kleine bedrijven kan het hosten via een interactief videoplatform te duur zijn. Dit dure kostenplaatje nemen wij weg door de interactieve video’s
te hosten via een Cloud‐omgeving waarbij geen extra hostingkosten worden berekend.

Deelbaar

Zorg er ook voor dat je video goed deelbaar is. Dit kun je doen door de interactieve video op social media te zetten, of door social media buttons toe te voegen in je interactieve video die linken naar de social media kanalen van het betreffende bedrijf.

Voorbeelden van Interactieve elementen

 • Leadgeneratie buttons of formulieren.
 • Een contactformulier in de video invullen.
 • Een Product‐Review laten tonen.
 • Je abonneren op een nieuwsbrief.
 • Interactieve Social Media buttons toevoegen.
 • Integratie van een E‐commerce Shop
 • Direct items toevoegen aan een winkelmand.
 • Het geven van extra uitleg in de vorm van video‐in‐video, tekst en/of beeld.
 • Een externe website, PDF of app openen.
 • Documenten direct uit de video downloaden.
 • Naar een specifieke tijd of hoofdstuk in de video springen.
 • Om feedback vragen: Wat vonden kijkers van je video of product?
 • Snelle wisseling van interactieve elementen (Live interactive) zonder dat de adverteerder de aanroepcode op de site behoeft te wijzigen of de adverteerder haar views kwijt is.
 • Meetbaar via Google Adwords van elk interactief element binnen een video.

Refurbished video

Een bedrijf heeft een jaar geleden een bedrijfsvideo laten maken. Binnen een jaar hebben zich echter diverse veranderingen voorgedaan, zoals het uitbreiden van meerdere producten, een nieuwe bedrijfshal, een uitgebreider wagenpark en de integratie van een Webshop. Om dan een geheel nieuwe video te laten produceren is zonde van het geld en de energie. Door een bestaande bedrijfsvideo interactief te maken, is het mogelijk dat deze video wordt uitgebreid met 3 of 4 interactieve elementen zoals:

 • Een productpagina die de laatste nieuwe producten door tekst/beeld of video laat zien.
 • Een Video‐in‐Video van de nieuwe bedrijfshal
 • Een fotocollage van het uitgebreide wagenpark
 • De integratie van een Webshop zodat kijkers de producten in de video direct binnen een Webshop kunnen bestellen en afrekenen.

Door een bestaande bedrijfsvideo te verrijken met 3 interactieve elementen, heeft het bedrijf een totaal nieuwe video gekregen met diverse updates van
de laatste ontwikkelingen binnen het bedrijf. Heeft het bedrijf over een paar maand wederom nieuwe producten of diensten, dan kan Live (zonder aanpassingen van de embedcode op de bedrijfswebsite) de interactiviteit worden veranderd.

Voordeel van hergebruik

Het voordeel van deze interactieve toepassing bij een al bestaande bedrijfsvideo is dat er geen volledige nieuwe versie geproduceerd behoeft te worden en het bedrijf al haar nieuwe mogelijkheden via interactiviteit kan laten tonen. Door er vervolgens als extra nog een interactieve Call‐to‐Action aan toe te voegen, zodat de kijker direct informatie kan opvragen bij het bedrijf, is de kers op de taart en wordt de kijker direct teruggebeld door het betreffende bedrijf.

Plaatsingsmogelijkheden interactieve video

Als een interactieve video is opgeleverd, ontvangt het betreffende bedrijf een Embed Link die op haar website kan worden geplaatst.
Ook is het mogelijk deze interactieve video “via een simpele omweg” te plaatsen op een Bedrijfs‐Facebookpagina.

Voorbeelden

van onze interactieve video’s zien of weten wat de kosten zijn? Of wil je een afspraak maken voor jouw interactieve bedrijfsvideo? Download dan onze brochure Interactieve Video Eric Denekamp of maak direct een afspraak met ons.

Erik Denekamp

Videoadvertentie logo

 

 

 

Meer informatie over beeldcommunicatie vind je hier.

 

Marketing uit of in het slop

Marketing uit of in het slop

De consument zweeft en lijkt totaal onverschillig geworden voor je marketing activiteiten

Herken je dat?

Sociale media en mobiel internet hebben de keuze voor het beste communicatiekanaal om die zwevende consument met een reclameboodschap op het juiste moment te vangen, zo mogelijk nog moeilijker gemaakt.
De hoeveelheid marketing methodieken en media is enorm. Op alle media een positie hebben op het moment dat het de consument behaagt is simpelweg ondoenlijk geworden  en bovendien onbetaalbaar.

Maar hoe kom je dan nog wel in beeld bij je doelgroep?

Hoe activeer je klanten om in actie te komen? Hoe zorg je ervoor dat ze je langer aandacht geven dan de paar seconden die je tegenwoordig nog gegund worden om iets boeiends, iets nuttigs te vertellen? Iets waarvan jij denkt dat je klanten er beter van worden.
Het antwoord daarop is net zo eenvoudig als veelomvattend:

Klantmotivatie in plaats van uitverkoop

Een eigentijdse alles-in-één totaaloplossing voor de moderne ondernemer of marketeer.
Als je wil weten hoe klantmotivatie werkt. Wat het oplevert voor jou en je klanten. Hoeveel moeite het kost en wat de prijs voor onze succesformule is.

Download

Je gelooft het misschien niet, maar we kunnen bewijzen dat ons Klantmotivatiesysteem werkt en beter presteert dan je verwacht.
Meer weten over hoe je jouw marketing met eenvoudige middelen uit het slop trekt?
Download hier een exemplaar aan van ons boek: Actiemarketing_2.0

Zomerdip?

Zomerdip?

Laat je nakijken!

Iedereen is op vakantie. De horeca draait op volle toeren, maar dienstverleners moeten het door gebrek aan clienteel rustig aan doen of hebben wellicht ook zelf voor de broodnodige rust gekozen. Retailers maken de balans op en bereiden zich voor op de zomersales.

De zomerperiode is de tijd bij uitstek om de marketing communicatie weer eens onder de loep te nemen en te bekijken of er verbeteringen mogelijk zijn. Die zijn er natuurlijk altijd. Waarom zou je die mogelijkheid laten liggen?

Speciaal voor de thuisblijvers en rustigaan doeners hebben we in de maand juli een aantrekkelijk aanbod!

Maak gebruik van deze aanbieding en

WORD ONLINE BETER VINDBAAR EN ZICHTBAAR 

Hier vind je meer informatie over de aanbieding

 

LEUK

LEUK

Hoeveel meer wil je hebben dan een LEUK als waardering voor je merk, dienst of product?

Plezierig, aangenaam, aardig, amusant, behaaglijk, charmant, fijn, gelukkig, gemakkelijk, genoeglijk, gezellig, goed, grappig, jofel, lekker, lollig, plezant, prettig, vermakelijk, vlot…

Waardering van de klant voor wat je te bieden hebt. Dat beetje extra waarmee je het verschil maakt. Daar gaat het om. Daarmee maak je het verschil!

Door Facebook is de LIKE weliswaar wereldberoemd geworden, maar de betekenis ervan gelijktijdig afgevlakt tot een bevestiging van of je het ergens mee eens bent of niet.
Leuk in de zin van iets waar je het mee eens bent -toegegeven dat dit ook belangrijk is- is wat anders dan WoW, of gaaf of waanzinnig cool of super tof.

Laten we wel zijn, de meeste reclame-uitingen worden gewoon on-leuk gevonden en wekken meestal (zeker op sociale media) zelfs irritatie op.

Consumenten willen vermaakt worden, een goed gevoel krijgen en kicken als het FF kan. Zo gemakkelijk is het alleen niet meer om consumenten nog dansend van vreugde op tafel te krijgen.

Consumenten zijn verwend en gewend geraakt aan alles wat om welke reden ook poogt een euforisch gevoel op te wekken. Een gevoel dat voldoende aanleiding geeft ergens aan mee te doen, iets te kopen of de vraag naar iets te stimuleren.

Hoe moeilijk ook, mensen willen geprikkeld en vermaakt worden, een goed gevoel krijgen en als het kan genot ervaren. Heel primaire reflexen eigenlijk die door een buitenkans, geluk, mazzel, meevaller, verrassing of iets aparts optimaal gevoeld en beleefd worden.

Wil jij dat Joepie! gevoel opwekken bij je klanten of prospects?
Dan ben je misschien wel toe aan Coupontools. Een één-op-één toverdoos waarmee je in een handomdraai een goed gevoel bij je klanten opwekt.

Rubbish in rubbisch out.
Coupontools is het ideale instrument om consumenten via sociale media te bereiken en een-op-een via de smartphone te verrassen met een aanbieding die er werkelijk toe doet. Een aanbod dat aanspreekt en direct tot actie aanzet.

Kruks
Hoe mooi, eenvoudig, slim en veelzijdig de technologie van Coupontools ook is, het is aan de ondernemer om het aanbod zo aantrekkelijk te maken dat er ook gebruik van wordt gemaakt. Alleen dan kan het ultieme gevoel bij de klant worden opgewekt en een reclame campagne slagen.

Ondersteuning
OmniSense is mede ontwikkelaar van Coupontools en biedt behalve licenties op de coupon software advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van actiemarketing campagnes met Coupontools.

Een succesvolle campagne met Coupontools opzetten?

Neem dan contact met ons op en ontdek hoe je met Coupontools klanten weer van plezier op tafel krijgt uit hun dak laat gaan en onverwacht geweldige resultaten boekt.

Coupontools eerst uitvoerig een maand lang gratis testen? Geen probleem! Vul het formulier hieronder in en ga er direct mee aan de slag.

Zelfstandigen hebben geen communicatiestrategie

Zelfstandigen hebben geen communicatiestrategie

Natuurlijk wil elke zichzelf respecterende zelfstandige opvallen en de aandacht trekken van de consument. Dat is normaal.

Maar het online en offline reclame-aanbod van producten en diensten is zo groot dat opvallen zonder een gerichte communicatiestrategie en -uitvoering niet of nog nauwelijks lukt. Toch zijn het vooral kleine zelfstandigen die nog steeds zonder plan of strategie hun reclameboodschap de wereld inslingeren.

Marketing werkt anders tegenwoordig en richt zich steeds meer op de wens en beleving (emotie) van de consument. Gewoon wat roepen en mooie plaatjes tonen om invloed op de veranderde consument te krijgen blijken steeds minder te werken. Door de opkomst van sociale media en mobile internet moet daarom ook het marketing communicatieroer van de zelfstandige om. Dat is wel zeker.

Naam vestigen
Zo ontkomen startende ondernemingen er niet aan om zo snel mogelijk naam te maken en ervoor te zorgen dat die naam betekenis krijgt voor de markt waarin ze actief zijn. Zo hard mogelijk roepen en herhalen van het merk of het product horen daar onlosmakelijk bij als een zekere merkpositie bereikt moet worden. Als die positie eenmaal gevestigd is kan het een toontje lager en kunnen er meer subtiele methoden worden gebruikt om de merkpositie te handhaven of te vergroten.

Groot en klein
Grote bedrijven en organisaties hebben zich de omslag naar nieuwe (online) marketingvormen snel eigen gemaakt. Gemakkelijk, want zij hebben immers de kennis, tools en de middelen om marketing zo te verfijnen dat het weer past binnen de veranderde marktomgeving. Minder roepen en meer zinvolle inhoud/content bieden zijn daar de exponent van. Kleinere zelfstandige ondernemers hebben die marketingbronnen meestal niet en bedienen zich daarom voor het leeuwendeel nog steeds van mooie praatjes en plaatjes in combinatie met onderbuikgevoel. Hulp voor die enorme doelgroep (95% van de zelfstandige ondernemers in Nederland!) om ook de slag naar verfijning van de marketinginspanningen te maken is dus geboden. Maar wie is er geïnteresseerd in een weliswaar grote groep van kleine ondernemers? (Er moet immers voor een lagere vergoeding meestal een extra (vaak educatieve) inspanning worden gedaan.)

Goed recht
Natuurlijk heeft iedereen die een product of dienst in de markt wil zetten het goede recht om marketing te doen op de manier zoals het hem of haar goeddunkt (zolang het maar strookt met wet- en regelgeving, waarden en normen). Bijna alles is toegestaan. Het hoeft zelfs niet (helemaal) waar te zijn wat wordt geroepen of beloofd. Daardoor wordt er nogal wat schade geleden omdat kleine zelfstandigen ook maar mensen zijn die ook zelf door mooie praatjes en plaatjes van externe adviseurs nogal gemakkelijk op het verkeerde been worden gezet.

Hooi en gras
Veel zelfstandige ondernemers ontbreekt het helaas aan marketing strategisch inzicht, waardoor vaak alleen te hooi en te gras iets aan marketing wordt gedaan. Dat een dergelijke aanpak niet altijd het meeste rendement oplevert, zal duidelijk zijn.

Lastig
Marketing is altijd al een lastig onderdeel van de bedrijfsvoering geweest, maar vroeger wel te doen, omdat de beperkte mogelijkheden helder waren en er uit die mogelijkheden gemakkelijk een keuze kon worden gemaakt. Hedendaagse marketing daarentegen is door digitalisering een veelvoud complexer geworden en vraagt om een ander soort kennis en vaardigheden die bij zelfstandige ondernemers vaak ontbreekt of onvoldoende aanwezig is. Hierdoor worden kansen gemist en de afstand tussen groot en klein alsmaar groter.

Noodzaak
Marketing is zonder enige twijfel belangrijk om een wezenlijk onderscheid te maken met concurrerende partijen. Boven het maaiveld uitsteken en opvallen zijn simpelweg noodzaak. Toch is er in relatie tot de toegenomen complexiteit van marketing onvoldoende aandacht voor ook de mooie praatjes en plaatjes van reclame-, marketing- en communicatiebureaus. Ook door deze ondernemers worden (en terecht) nog steeds de mooiste praatjes en plaatjes naar voren gebracht om de gunst van de klant te winnen. Of die mooie praatjes en plaatjes een objectief beeld geven van de kwalitatieve realiteit moet ook hier worden betwijfeld.

Alternatief
Full service reclame-of marketingbureaus zijn voor de meeste zelfstandige ondernemers of onbereikbaar of onbetaalbaar. In de afgelopen jaren zijn er door de voortschrijdende digitalisering tal van gespecialiseerde disciplines bijgekomen, waardoor het speelveld van marketing behoorlijk ondoorzichtig is geworden. Voordeel van deze ontwikkeling is wel dat uit het diverse aanbod ook per discipline een duidelijke keuze kan worden gemaakt die gematched kan worden met het wensenpakket.

Neem een website bijvoorbeeld. Het ontwikkelen en bouwen van een website kan aan een full service websitebureau worden uitbesteed die daarvoor alle elementen inbrengt. Een website bouwen is tenslotte een multidisciplinaire activiteit van technologie, design, webtekst, databasebeheer, marketing- communicatie en/of transactievoorzieningen. Het kan natuurlijk handig zijn om dat allemaal onder een gespecialiseerd dak onder te brengen, maar dat is vrij kostbaar. Bij kleine zelfstandigen vaak een breekpunt om het op die manier te doen.

Het alternatief kan zijn om uit het arsenaal van deelspecialisten (niet zelden ZZP’ers) een selectie te maken voor elke afzonderlijke taak. Dat vraagt meer tijd en aandacht, maar is meestal goedkoper dan het geheel uitbesteden.

Een onpartijdige adviseur kan bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie en het vinden van de beste hulpmiddelen van grote waarde zijn. Een adviseur die behalve uit de vele mogelijkheden en kandidaat uitvoerders kan aangeven wie voor welke opdracht/doelstelling het meest geschikt is en bovendien objectief alternatieven kan aanreiken. Hij of zij kan zich beperken tot de strategische- of tactische marketingplanning, zonder zich te hoeven bemoeien met de uitvoering van een project of de campagne die daaruit voortkomt. Het hele marketingproces kan hierdoor aanzienlijk effectiever worden en teleurstellingen door het negatieve effect van mooie praatjes en plaatjes voorkomen.

Kaf en koren gescheiden
Omnisense biedt als een van de weinige onafhankelijke communicatiespecialisten in Nederland niet alleen een keur aan top specialisten in de communicatiebranche (Pro Partners) en tools waaruit zelfstandig een keuze kan worden gemaakt. (Het kaf werd door de keuzen van Omnisense al van het koren gescheiden.) Ook voor een objectief marketing communicatieadvies kun je bij Omnisense terecht. Een advies dat het fundament kan zijn voor een verantwoorde keuze uit de vele mogelijkheden en partijen die bij de invulling van de marketingdoelstellingen van belang kunnen zijn.

Keuze genoeg:

Maak kennis met onze Pro-Partners:

Aartjan van Erkel

Anne Raaymakers

Bureau Dubbelstraat

Coupontools

Copy Robin

Elegant Themes

E-Rewards

Faceonline

Geryaal

Hans van der Klok

Herman Couwenbergh

Hubspot

IMU

Klemtoon Media

LinksMedia

Maaike Gulden

Ninke van der Lek

Orange Dolphins

Ova

QRstuff

Sparketing

Studio Maestro

Videoadvertentie

Vincent Smit

Winst

Yourhosting

 

Weten wat jouw beste strategie is?

 

Direct Marketing en Adverteren presteren cross- en omnichannel beter

Direct Marketing en Adverteren presteren cross- en omnichannel beter

Direct Marketing (DM) en adverteren zijn in vergelijking met marketing via internet duurder, maar werken nog wel, zeker als die kanalen cross- of omnimediaal worden ingezet.

DM en adverteren in bladen kunnen beter, effectiever en efficiënter als de kracht van scan-apps zoals QR codes of Augmented Reality worden benut.

QR code Omnisense

Met wekelijks drie pakken ongeadresseerde DM en een aantal huis-aan-huis bladen had ik het wel gezien.

Week in week uit, maand na maand vallen er folders, flyers en huis-aan-huis bladen op mijn deurmat van dezelfde boodschappers. Meestal grootgrutters, meubelzaken, DHZ giganten, kledingaanbieders, warenhuizen en dergelijke. Advertenties van zelfstandige ondernemers zie je nog maar zelden. Dat zegt iets over de geringe waardering die lokale adverteerders nog hebben voor ongeadresseerde post en adverteren in huis-aan-huis bladen .

Onterecht!

Het zal wel aan de financiële nood liggen bij het kleinbedrijf of de formidabele voorliefde voor digitaal en social, omdat het ogenschijnlijk niets kost. Het papieren reclame-of promotie materiaal is misschien wel duurder, maar heeft meer dan gewone potentie om consumenten (terug) naar de ‘winkel’ te trekken. Het rapport “Hoe krijg ik mijn winkel vol” van Richard van Hoorn dat uitgevoerd werd in opdracht van Grafivisie toonde dat proefondervindelijk aan.

Cross- of omnimediaal toepassen van reclame-of promotie-uitingen heeft dus bewezen effect, ook voor zelfstandige ondernemers. Traditionele print media koppelen aan content op internet leveren veel meer bereik op met relatief minder kosten. Cross-of omnichannel communicatie is zelfs met een afgeslankt budget goed te doen en levert veel meer op dan algemeen wordt aangenomen.

De mobiele component binnen marketing communicatie wordt ook voor traditionele makers- en verspreiders van content belangrijker. Simpelweg omdat er met een QR code of Augmented Reality veel toegevoegde waarde aan papieren uitingen kan worden gegeven. Iedereen heeft een smartphone tegenwoordig en kan in een handomdraai een QR code scannen om aan extra informatie te komen of een aankoop te doen.

Waarom wordt die mogelijkheid dan nog zo weinig benut?

Iedere zichzelf respecterende retailer heeft naast de stenen winkel toch ook een webshop of tenminste web presence. Waarom dan niet met een QR code de link leggen naar een op de printuiting aansluitende pagina op internet? Zelfs pure playende webshops, die via het DM kanaal of advertenties aandacht vragen voor hun producten lijken niet te geloven in de kracht van scan-apps zoals de QR code of AR. De meeste adverteerders vestigen er de hoop op dat potentiele klanten de moeite nemen om een URL in te tikken. Die kans is echter bijzonder klein.

Een URL is al net zo gewoon geworden als een telefoonnummer of adresregel en wordt niet meer gezien. Laat staan dat een URL uitnodigt om verder te kijken. QR codes worden vaak lelijk gevonden, maar hebben het grote voordeel dat ze opvallen, de nieuwsgierigheid opwekken en uitnodigen tot een vervolgactie. Wat wil je als adverteerder nog meer?

Dat kleinere zelfstandige ondernemingen de bijzondere waarde van cross- en omnichannel marketing met scan-apps nog niet hebben ontdekt is te begrijpen. Maar dat (met goede uitzonderingen daargelaten) grote retailers en pure web players de kansen die cross- en omni channel marketing met scan-apps bieden nog niet met beide handen hebben aangegrepen is ronduit onbegrijpelijk.

 

 

 

 

Waarom digitale coupons zo aantrekkelijk zijn

Waarom digitale coupons zo aantrekkelijk zijn

Belonen kan tot 50% meer omzet opleveren!

Belonen van goed gedrag is bekend en kan met digitale/mobiele coupons effectief worden toegepast.

Alles draait om erkenning voor ons gedrag. Dat is zelfs bij dieren zo. Zelfs een schouderklopje zo nu en dan kan helemaal geen kwaad, integendeel. Mensen worden er blij van

.communicatieadvies

Belonen gebeurt op allerlei manieren. Het is een soort van ruilmiddel. Jij geeft mij het ene, dan krijg jij het andere.  Die twee moeten wel met elkaar in evenwicht zijn, anders gaat het mis. Een schouderklopje uitdelen aan iemand die net je leven heeft gered kan volstaan, maar lijkt in een dergelijk geval niet toereikend.

Zo wordt loon in een arbeidsrelatie vaak niet meer gezien als compensatie voor de geleverde arbeid. Na verloop van tijd wordt het salaris als gewoon ervaren, als iets vanzelfsprekends.

Erkenning voor de arbeidsprestatie zal of moeten komen uit een verhoging van het salaris of uit andere emolumenten (materiele beloning) . Dat kan o.a. op gepaste momenten een welgemeend schouderklopje zijn als iemand meer dan ‘gewoon’ presteert (immateriële beloning).

In de commercie moet loyaliteit beloond worden, omdat aan loyale klanten bijvoorbeeld meer wordt verdiend, zonder daarvoor extra verkoopinspanningen te doen.

Klanten die meer kopen rekenen min of meer op een tegenprestatie in de vorm van kortingen, speciale vaste klantenaanbiedingen, primeurs, persoonlijke aandacht enz. Kortom iets extra’s waardoor men zich speciaal, bijzonder, gewaardeerd voelt.

Kortingen, speciale aanbiedingen, primeurs e.d. werken ook als lokkertje om mensen naar de(web) winkel of horecabedrijf te trekken. Als consumenten op dergelijke aanbiedingen ingaan en gelukkig zijn met hun keuze wordt dat gezien als beloning voor de keuze die hij of zij heeft gemaakt.  Die beloning kan op zijn beurt weer tot loyaal koopgedrag  leiden.

Niet voor niets dat belonen een van de belangrijkste marketingtools is.

Maak er gebruik van en scoor!

 

 

 

 

Wat traditionele retail en de horeca van elkaar kunnen leren

Wat traditionele retail en de horeca van elkaar kunnen leren

Gastvrijheid!

Winkeliers klagen al jaren steen en been over de verslechterde marktomstandigheden. Internet wordt wel als de grootste boosdoener genoemd, gevolgd door slechte economische omstandigheden, te hoge huurprijzen, te zware wet- en regelgeving en niet in de laatste plaats de moordende concurrentie van grootwinkelbedrijven en prijsdumpers.

Er rust zo op het eerste gezicht een zware last op de schouders van de retailer, maar klopt het allemaal wel of is een belangrijk stuk van die frustratie en de teloorgang  van de traditionele retail misschien wel te wijten aan de retailers zelf?

Waarmee onderscheidt de retailer zich bijvoorbeeld nog van z.g. pure players, bedrijven die alleen via webshops verkopen? Het assortiment, de prijs, de service, snelheid, leveringsvoorwaarden, gemak?

Niet echt.

Jarenlang hebben stenen winkeliers gouden tijden beleefd toen iedereen nog volop te besteden had. De pre crisis zullen we het maar noemen. E-commerce was toen nog niet volwassen en de invloed van mobile internet nog nauwelijks voelbaar. Maar de veranderingen zaten toen al in de lucht.

De bomen groeiden tot in de hemel, een winkeltje openen was toen nog kinderspel, waardoor er talloze nieuwe aanbieders van hetzelfde bijkwamen.

Aan het einde van de hoogtijdagen in de retail werd het echter steeds lastiger om de argeloze, maar kritischer consument naar de winkel te lokken en daalde de omzetten en marges met flinke stappen.

Lange tijd bepaalden gastvrijheid, kennis van zaken en servicebereidheid het verschil tussen de ene en de andere aanbieder. Verschil dat vooral door vakkundig personeel werd uitgedragen. Dat vakkundige personeel was weliswaar belangrijk, maar gelijker tijd ook een flinke kostenpost.

Om de marges en de winstgevendheid te handhaven werd door veel retailers de grootste blunder begaan die ze konden begaan. Het dure personeel moest plaats maken voor veelal jonger en minder ervaren krachten. Hiermee heeft de traditionele retail zichzelf uiteindelijk de das omgedaan.

De effecten zijn nu direct zichtbaar door de kaalslag in de binnensteden en de enorme groei van retail verkoop via internet.

Het wordt de hoogste tijd, dat wat er nog aan kleinhandelaren rest het gastheerschapswiel opnieuw uitvindt en de waarde van waardering voor de klant weer prioriteit geeft, zoals het in de horeca gebruikelijk is.

De horeca viert nu de hoogtijdagen die ooit de traditionele retail kende. Niet in de laatste plaats omdat ze beter in staat blijken te zijn om nieuwe verrassende concepts te bedenken en uit te rollen. De enige manier om aan het voortdurend veranderende consumentengedrag tegemoet te komen. Het grote gevaar dat, door toenemende concurrentie, ook de horeca kiest voor kostenverlaging door minder gekwalificeerd personeel in dienst te nemen ligt echter nadrukkelijk op de loer.

Vakmensen vervangen door vooral goedkoop en ondeskundig personeel dat graag een centje bijverdiend kan zoals blijkt uit de gevolgen bij de retail een gevaarlijke keuze te zijn. De gevolgen van een dergelijke maatregel kunnen ook horecaondernemers treffen als het enorme belang van gastvrijheid wordt onderschat.

Meer over gastvrijheid vind je hier: 

http://www.gastvrijheidsgilde.nl/

http://www.gastvrijheidinbedrijf.nl/gastvrijheid-is/

 

 

Facebook lonkt met QR codes naar offline winkels

Facebook lonkt met QR codes naar offline winkels

Netties.be meldt het volgende:

Heb je, als bakstenen winkel die niet online zaken doet, nut van Facebook? Je kan je producten bekendmaken, maar verder? Facebook wil bewijzen dat het echt wel zin heeft om met hete sociale netwerk te werken om klanten naar je zaak te krijgen. En het zijn QR codes die het moeten bewijzen.

Het blijkt namelijk dat Facebook al enkele maanden testen uitvoert met deze nieuwigheid, die per toeval ontdekt werd door TechCrunc. Dat had namelijk opgemerkt dat sommige bebruikers in de tab More van hun Facebook mobiele app, een melding “Rewards” zagen staan en contacteerde Facebook hierover.

Met die Rewards zou je bijvoorbeeld in een winkel een korting kunnen krijgen, enkel en alleen omdat je Facebook gebruiker bent. Facebook zou weer een nieuwe bron van inkomsten hebben, doordat bedrijven hun Rewards voortaan op Facebook zouden promoten.

In tegenstelling tot een code die de gebruiker zou moeten inscannen om de Reward op te strijken, zou elke gebruiker zijn eigen persoonlijke QR code krijgen die hij overal kan laten scannen – net als een klassieke getrouwheidskaart eigenlijk.

Gaat Facebook in de toekomst al die getrouwheidskaarten dan vervangen? Dat hangt er vanaf, vooral of de winkels en grootwarenhuizen mee in het programma stappen. En dat zal dan weer voor een groot deel afhangen van de hoeveelheid informatie die Facebook met de winkels delen zal. Momenteel krijgt jouw supermarkt jouw volledige aankoopgeschiedenis wanneer jij je klantenkaart aan de kassa toont. Het valt te betwijfelen of die supermarkt in het QR programma van Facebook stapt, als het niet minstens evenveel informatie over de klant in handen krijgt.

En zal de gewone gebruiker wel die informatie aan Facebook, dat al zoveel over hem weet, willen geven? WIj kennen alvast één persoon die op die vraag neen gaat antwoorden…

Meer bij TechCrunch.

Coupontools coupon explosief effectief op smartphones

Coupontools coupon explosief effectief op smartphones

Aan het eind van de vorige eeuw was het nog de gewoonste zaak van de wereld dat kortingsbonnetjes of waardepunten uit verpakkingen en advertenties werden geknipt. Met de komst van de mobiele digitale coupon lijkt daaraan definitief een einde te zijn gekomen.

Het gebruik en de inzet van digitale coupons is door mobiel internet explosief toegenomen. De effectiviteit van dit reclame-of promotiemiddel verklaart gelijkertijd de aanwas van het aantal coupon-en loyaliteits systeemaanbieders. Door het grote aanbod via digitale (sociale media) kanalen is het voor consumenten een stuk gemakkelijker geworden om met de smartphone waardecoupons of vouchers te bemachtigen en te gebruiken.

Portals en systemen in eigen beheer

De meeste coupons worden via een of meerdere internetportals aangeboden. Deze coupon brokers verzamelen aanbiedingen van zowel grote als kleine partijen. Ze zorgen voor de opmaak, publiciteit, de distributie en de afhandeling voor haar klanten, die daar een bepaalde vergoeding voor betalen. Vooral het gemak en het marketingbereik van de brokers zijn (zeker voor adverteerders die landelijk bereik voor hun couponaanbieding willen) de belangrijkste overwegingen om het coupontraject niet in eigen beheer te doen, maar uit te besteden. De Albert Heijns, Blokkers, Hema’s en andere grootwinkeliers kunnen zich de luxe van een eigen couponsysteem wel veroorloven om onder eigen vlag en identiteit aanbiedingen bij de consument te brengen. Dat neemt niet weg dat die grote bedrijven met regelmaat ook de diensten en netwerken van coupon brokers inzetten om het bereik van hun aanbiedingen te maximaliseren.

Kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers

Getuige het sterk toegenomen gebruik van digitale coupons in consumentenmarkten kan het ook voor MKB bedrijven de moeite lonen aanbiedingen via mobile coupons te doen. Dat gebeurt al wel, maar in vergelijk met grote bedrijven nog maar weinig. Dat komt niet alleen door de drempel van de vaak hoge kosten die met adverteren via de brokers gemoeid zijn, maar ook door de beperking van grote coupon brokers om selectieve op de lokale markt gerichte coupons te distribueren. MKB ondernemers hebben meestal al voldoende aan bereik binnen hun directe omgeving.

Speciaal voor MKB bedrijven

Met het couponsysteem van Coupontools kunnen ook MKB bedrijven in eigen beheer, eenvoudig en voordelig volwaardige digitale coupons aanmaken en zonder beperking  distribueren via zowel klassieke- als digitale kanalen. Hierdoor is het mogelijk de coupon precies in de directe omgeving van de doelgroep aan te bieden.  Omdat de coupons van Coupontools in de eigen huisstijl vormgegeven kunnen worden, is de herkenbaarheid optimaal en mede bepalend voor  de effectiviteit van een couponcampagne. Ondanks de geringe kosten en de eenvoud is het systeem compleet en multifunctioneel inzetbaar.

Verrassingselement

Nederlanders houden van kortingen en cadeautjes en spelletjes vinden ze ook cool. Een interessante extra functionaliteit maakt de digitale coupon van Coupontools uniek en plezierig onderscheidend.  Er kunnen namelijk spelelementen  aan worden toegevoegd en voor extra beleving zorgen. De aanbieding, korting wordt hierdoor een stuk leuker, interactiever en aantrekkelijker  Die twee elementen vullen elkaar mooi aan en verhogen de kans op een succesvolle actie aanzienlijk. Proberen is de manier om de kracht van deze Mobile Marketing toverformule te ontdekken en op waarde te schatten.

Probeer de software zelf een hele maand gratis en laat je verrassen over de vele mogelijkheden.

Tonny Loorbach is jarig

Tonny Loorbach is jarig

Een kroonjaar

De ‘baas’ van IMU (Internet Marketing Universiteit in Amsterdam) viert feest! Niet alleen omdat hij 30 is geworden, maar ook om te vieren dat zijn bedrijf de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een succesvol bolwerk voor Internetmarketing specialsten.

Hij trakteert en heeft een schitterend cadeau voor je klaarstaan.

Klik op de foto hiernaast en kijk wat hij voor je in petto heeft>>>

Tonny Loorbach
Wat voor ondernemer ben jij?

Wat voor ondernemer ben jij?

Jaarlijks starten duizenden welwillende mensen met een winkel in het een of het ander of een horecabedrijf. Maar waarom worden ze ondernemer. Waarom doen ze dat? Uit noodzaak, ambitie, passie voor ondernemen of uit hobbyisme?

De maatschappij verandert in ijltempo. Van vaste banen is nog nauwelijks sprake en zijn de meeste mensen afhankelijk geworden van flexwerk of stageplaatsen die nauwelijks voldoende opleveren om rond te komen. Kortom, werk is risicovol geworden en biedt zelfs hoogopgeleiden geen zekerheid meer op een zeker inkomen en daarmee een zekere toekomst.

Hoe aantrekkelijk is het dan om een winkeltje te beginnen en spullen te verkopen die je zelf leuk vindt?

Retailen is een vak als elke andere vorm van ondernemen. Daarbij wordt meer verwacht dan waar je al goed in bent en leuk vindt. Dat ontgaat nogal wat mensen op het moment dat ze de beslissing nemen een winkeltje te beginnen. Natuurlijk heb je vakkennis nodig. Net als ambitie en passie. Maar vooral ook uithoudings-en aanpassingsvermogen, kennis van financiële zaken, marketing, belastingen, vergunningen, juridische zaken, personeelszaken, reclame, enzovoort. Daarnaast moet je beschikken over uitstekende commerciële, sociale en communicatieve vaardigheden om nog maar eens wat te noemen.

Maar wat als je dat niet allemaal in huis hebt?

Gebrek aan kennis en vaardigheden kan prima aangevuld worden door derden die daar wel over (specifieke) kennis en vaardigheden beschikken, maar dat kost meestal geld.Door die drempel wordt maar al te vaak gekozen om zelf maar te gaan knutselen of voor het goedkoopste te gaan. Het zal duidelijk zijn dat die keuze de kwaliteit van het ondernemen niet ten goede komt of erger nog, het fundament onder de “onderneming” wegneemt.

Alternatief

Beperkte financiële middelen hoeven gelukkig geen beletsel te zijn om ontoereikende kennis en vaardigheden in huis te halen. Natuurlijk kan je cursussen volgen, aan workshops deelnemen etc. Maar dat is een moeizame, langdurige en dus kostbare weg. Sneller en goedkoper is een business coach inschakelen. Een business coach kan gedurende korte of langere tijd tegen een geringe vergoeding van onschatbare waarde zijn. Door zijn of haar kennis, vaardigheden en ervaring direct beschikbaar te stellen aan de onderneming en de ondernemer. Dat maakt bijsturen op korte termijn mogelijk, waardoor onmiddellijk verbetering van het resultaat wordt gerealiseerd. Een bijkomend voordeel van een coach is dat hij zijn kennis een-op-een overdraagt aan de ondernemer, zodat ook op lange termijn de vruchten van die kennisoverdracht geplukt kunnen worden.

Specialist of generalist?

Voor elk probleem is er wel een specialist te vinden die een adequate oplossing kan bieden voor een specifiek probleem. Zeker bij startende ondernemers gaat het vaak om meer omvattende ondernemingsbrede problematiek die een meer generalistische aanpak behoeft.

OmniSense kan generalistische ondersteuning bieden die gebaseerd is op jarenlange ondernemerservaring en expertise in internetmarketing en media. Daar komt nog bij dat OmniSense een beroep kan doen op een groot netwerk van vakspecialisten die voor elk probleem de beste oplossing kunnen bieden.

Durf te investeren in kwaliteit

Inschakelen van een coach is veel voordeliger dan algemeen wordt aangenomen. Als je de vergelijking neemt tussen de kosten van een verkoopmedewerker en een coach bijvoorbeeld, is het verschil in honorering nagenoeg gelijk.

Geen plaats voor amateurs

Retail of welke andere vorm van ondernemerschap laat geen ruimte voor amateurs. Die leggen vroeg of laat het loodje. Alleen mensen met een professionele instelling, kennis en vaardigheden maken kans om voor hun ondernemerschap beloond te worden. Samenwerking met anderen of hulp van buitenaf is daarbij geen schande maar juist noodzaak om succesvol te zijn.

Als je best wat hulp kunt gebruiken, kunnen wij ervoor zorgen dat je zaak zowel offline als online vindbaarder en zichtbaarder wordt.

Neem contact met ons op

Meer info over coaching door OmniSense

E-Rewards

E-Rewards

80% van de consumenten is actief op tablet of smartphone. Dit biedt ondernemers enorme kansen. Prikkel jouw klanten met een nieuw veelzijdig medium speciaal voor smartphones.

Mobiel groeit als platform voor communicatie, zeker vanuit bedrijven. Ook jij wilt profiteren van het enorme bereik van doelgroepen, de zeer directe impact en grote trefzekerheid. Maar mobile marketing… dat lijkt al snel ingewikkeld.

Daarom bieden wij nu een unieke tool, de e-Reward. Want onze overtuiging is dat iedere ondernemer zelf, zonder grote risico’s, deze nieuwe kansen moet kunnen benutten. Met een e-Reward kan je groots of laagdrempelig mobile marketing inzetten. Want een sympathieke actie, op de eigen vertrouwde en geliefde smartphone van jouw klant, dat scoort!

Hét mobile-first actie medium: de e-Reward

Compact, multifunctioneel en uiterst doeltreffend

Je wilt klanten bereiken, raken en meteen aanzetten tot actie. De e-Reward is hiervoor eenvoudig in te zetten. Binnen een campagne, maar ook los. Bereik klanten via print, online of rechtstreeks op hun tablet of smartphone. Verras ze met (unieke) krasacties voor mobiel, speel met tijd, voorraad of word juist succesvoller door je klant beter te leren kennen.

Communiceer (eindelijk) weer eens op een nieuwe manier. Een uiting met een extra fun- of actie-element versnelt de actiebereidheid.

Maak zelf het verschil met mobile marketing of voeg het toe aan je dienstenpakket.

Verleid klanten onderweg of juist op locatie!

Meer klantinteractie met een beproeft syteem.

 • Boost acties, video’s, sites of apps
 • Alle inhoud real-time aanpasbaar
 • Stijlbaar in huisstijl of actiethema
 • Diverse veilige validatie opties
 • Extra controle met ‘smartlimits’
 • Volledige vrijheid in tijd
Voor web, mail, texting, drukwerk of nearfield acties*. (Geen app nodig.)
*) WiFi, iBeacons of NFC tags
Mobile First Marketing Local

 

Koppel een kortings­actie aan een kleine enquête of  combineer een wervings­campagne met een kras en winkans. Zo biedt je iets aan en bouw je ook iets op.

 

Waar ga jij besparen en waar wil je winnen?

Meetbaar succes

Meetbaar succes

Creëer urgentie

Creëer urgentie

Ken je klant

Ken je klant

Als ondernemer wil je korte termijn resultaten stimuleren en werken aan lange termijn doelen. De e-Reward is daar volledig op gestroomlijnd. Sympathiek aan de voorkant, slim aan de achterkant. Hiermee is het een krachtige aanjager van interactie, klantenbinding en remarketing.

De dienst is per actie te activeren en opzegbaar. De meetbare resultaten geven u inzicht in het resultaat. Naast meetbaar rendement kan je ook besparen op drukwerk, programmeurs en distributie.

Bron van kennis

 • Leer over en ván je klanten. Verzamel meningen, persoonlijke of algemene informatie.
 • Leer van jezelf. Evalueer (tussentijds) actieresultaten en geef sturing voor betere resultaten en een hoger rendament in te toekomst

Waarbij is een e-Reward ideaal?

 • E-mail marketing
 • Korting en winacties
 • Uitnodiging en entreebewijs
 • Klant- en marktonderzoek
 • (Vaste) Klantenacties
 • Splittesten
 • Facebook campagnes
 • WhatsApp messaging
 • Wervingscampagnes
 • Locatie specifieke acties

Wie gebruiken het?

 • Communicatie­professionals
 • Internetmarketeers
 • Retailers en horeca
 • Ondernemers
 • Eventbureaus
Mobile First Marketing Klantenactivatie

Niet moeilijk, wel efficiënt

Wanneer zet je mobile marketing in? Dit kan eenvoudig als losstaande actie of juist als aanvulling op een bestaande campagne. Met al gemiddeld één advertentie minder, heb je er gelijk een schat aan mogelijkheden bij. Maak het onderscheid met een opvallend medium binnen je communicatiemix.

Meer weten?

Zo nieuwsgierig als jij bent naar de mogelijkheden, zo benieuwd zijn wij naar jouw vragen. Mail ons je vraag of bel direct: 050 853 11 70.

Laat u ontzorgen

Wij staan voor blije klanten. Wij verzorgen de techniek, het ontwerp en begeleiden ieder traject met al onze kennis en advies. Als trouwe klant ontvang je daarnaast ook nog eens extra voordelen.

Ervaar wat mobile marketing met jouw business doet! Geen idee is te gek. Met onze ‘try before you buy’ garantie is het maximaal profiteren met een minimaal risico. Wat houd je nog tegen?

Mobile Coupon verrast in de horeca

Mobile Coupon verrast in de horeca

Gasten in de horeca willen verrast worden

Doe eens wat anders en verras gasten met dynamische content via coupons op bierviltjes of andere veel in de horeca gebruikte gedrukte media.

Wie kent niet het gevoel bij: “Een rondje van de zaak!”?

Mobile coupon Lodge

Engagement

Hoeveel meer plezier kun je gasten bieden? Met een horeca coupon toepassing op bierviltjes bijvoorbeeld, maken gasten kans om een leuke attentie te winnen of een korting op drankjes en gerechten.

Veelzijdig

Voor de horecaondernemer is een coupon systeem voor mobile niet alleen een middel om zijn gasten op een leuke en spannende manier te amuseren en aan zich te binden, maar ook om klantdata gegevens te verzamelen en de effectiviteit van promotionele acties te meten.

Van drukwerk naar digitaal

Bierviltje met QR codeklik op het viltje en zie wet er gebeurt

De horeca coupon werkt vanaf elk bedrukbaar medium: een bierviltje, servet, placemat, menu-of drankkaart, bestekzakje of eigenlijk van alles wat direct toegankelijk is voor de gast. De toepassing kan alleen gebruikt worden door gasten met een smartphone en een QR code scanner. Maar wie heeft die niet tegenwoordig? Om deel te nemen kan overigens ook een URL (weblink) in de browser worden ingetoetst.

Winnaars

Iedereen wint met de nieuwe coupon toepassing voor de horeca: De gast en de horecaondernemer.

Dynamiek via een bierviltje

OmniSense kwam in 2011 al eerder met een totale vernieuwing van het bierviltje door het klassieke viltje van de brouwer in de huisstijl van de onderneming te brengen en een QR code op te zetten.  Met de QR code wordt een link gelegd naar relevante informatie op het internet.

AR

Die bierviltjes kunnen tegenwoordig behalve met een QR code ook uitgerust worden met toegevoegde realiteit oftewel augmented reality (AR). Het voordeel hiervan is dat de uiting geen QR code meer nodig heeft om de link naar extra informatie of een actiecoupon te leggen. Combinaties van de toepassingen zijn ook mogelijk.

Communicatieadviseur inschakelen zo gek nog niet

Communicatieadviseur inschakelen zo gek nog niet

Lijstjes

Er komen regelmatig lijstjes voorbij die aantonen hoe ingewikkeld het communicatievak is geworden en hoe divers de disciplines. Een communicatieadviseur inschakelen lijkt daarom zo gek nog niet.

Reclamebureau

Ooit ging je naar een full-service reclame- of marketingbureau voor je marketingcampagne(s) en je was, na het betalen van je rekening, klaar.

Rondgang

Een rondgang langs alle deskundigen vandaag de dag is (ondanks de lijstjes) totaal onmogelijk geworden. Ook budgettair kan inkopen van kennis, behoudens bij kleine full service bureaus, wel eens erg lastig zijn.

Generalisten

Het aantal generalisten is erg klein, waardoor het gros van de zelfstandigen, MKB ondernemers, kleinere organisaties en instellingen het meestal met een samenraapsel van regionale specialisten moeten doen. Wat zegt dat over de uiteindelijke output van de geleverde kwaliteit?En dan hebben we hier nog niet over e-business gehad!

Wat als je die op internet gerichte communicatie aan de lijst van op ‘traditionele’ marketingcommunicatie gerichte activiteiten toevoegt?

“CMS software, CMS Open Source, Internet Security, verification, Privacy, ICT dienstverlening en consultancy, System Integrator en consultancy, ISP, Hosting en (mobile) Data infrastructure, Full Service, Online Campagne, Specialisten, Mobile Agencies, Affiliates en Leads, Result driven marketing en advertising, Vergelijker, Media bureaus, E-mail marketing, e-mail broker en data leverancier, e-mail marketing bureau, e-mail service provider en e-mail software,, media-exploitanten, Search Marketing bureaus, Web statistics en site optimalisatie, social platforms, Marketing en Business consultancy, Marketing en business consultants, Opleiding en training, Payment systems, verzend en fulfillment >>>”

De vraag doet zich bij deze opsomming van specialismen voor hoe je al die deskundigheid als klein bedrijf of organisatie aan elkaar knoopt om uiteindelijk tot een fatsoenlijke en effectieve keuze te komen.

Zwevende consument

De consument is steeds moeilijker te ‘vangen’ met oude marketingpraktijk en het gedrang op internet wordt met de dag groter. Het is vechten om aandacht, en de tijd die de consument nog beschikbaar heeft om naar je te luisteren, je boodschap te zien of aan te horen is tot 10 den van seconden gereduceerd.

Nieuwe disciplines

Benieuwd of er dit jaar weer nieuwe communicatiedeskundigheidsdisciplines bij komen.  Ik kan er nog wel een paar bedenken, maar begin daar nu even niet aan. Het is al erg genoeg zo.

Nuttig

Wat vind jij van de lijstjes?  Zijn ze nuttig of verwarrend? Voegen ze iets toe? Of is een gesprekje met een communicatieadviseur zo gek nog niet?