0622525811 info@omnisense.nl
Zelfstandigen hebben geen communicatiestrategie

Zelfstandigen hebben geen communicatiestrategie

Natuurlijk wil elke zichzelf respecterende zelfstandige opvallen en de aandacht trekken van de consument. Dat is normaal.

Maar het online en offline reclame-aanbod van producten en diensten is zo groot dat opvallen zonder een gerichte communicatiestrategie en -uitvoering niet of nog nauwelijks lukt. Toch zijn het vooral kleine zelfstandigen die nog steeds zonder plan of strategie hun reclameboodschap de wereld inslingeren.

Marketing werkt anders tegenwoordig en richt zich steeds meer op de wens en beleving (emotie) van de consument. Gewoon wat roepen en mooie plaatjes tonen om invloed op de veranderde consument te krijgen blijken steeds minder te werken. Door de opkomst van sociale media en mobile internet moet daarom ook het marketing communicatieroer van de zelfstandige om. Dat is wel zeker.

Naam vestigen
Zo ontkomen startende ondernemingen er niet aan om zo snel mogelijk naam te maken en ervoor te zorgen dat die naam betekenis krijgt voor de markt waarin ze actief zijn. Zo hard mogelijk roepen en herhalen van het merk of het product horen daar onlosmakelijk bij als een zekere merkpositie bereikt moet worden. Als die positie eenmaal gevestigd is kan het een toontje lager en kunnen er meer subtiele methoden worden gebruikt om de merkpositie te handhaven of te vergroten.

Groot en klein
Grote bedrijven en organisaties hebben zich de omslag naar nieuwe (online) marketingvormen snel eigen gemaakt. Gemakkelijk, want zij hebben immers de kennis, tools en de middelen om marketing zo te verfijnen dat het weer past binnen de veranderde marktomgeving. Minder roepen en meer zinvolle inhoud/content bieden zijn daar de exponent van. Kleinere zelfstandige ondernemers hebben die marketingbronnen meestal niet en bedienen zich daarom voor het leeuwendeel nog steeds van mooie praatjes en plaatjes in combinatie met onderbuikgevoel. Hulp voor die enorme doelgroep (95% van de zelfstandige ondernemers in Nederland!) om ook de slag naar verfijning van de marketinginspanningen te maken is dus geboden. Maar wie is er geïnteresseerd in een weliswaar grote groep van kleine ondernemers? (Er moet immers voor een lagere vergoeding meestal een extra (vaak educatieve) inspanning worden gedaan.)

Goed recht
Natuurlijk heeft iedereen die een product of dienst in de markt wil zetten het goede recht om marketing te doen op de manier zoals het hem of haar goeddunkt (zolang het maar strookt met wet- en regelgeving, waarden en normen). Bijna alles is toegestaan. Het hoeft zelfs niet (helemaal) waar te zijn wat wordt geroepen of beloofd. Daardoor wordt er nogal wat schade geleden omdat kleine zelfstandigen ook maar mensen zijn die ook zelf door mooie praatjes en plaatjes van externe adviseurs nogal gemakkelijk op het verkeerde been worden gezet.

Hooi en gras
Veel zelfstandige ondernemers ontbreekt het helaas aan marketing strategisch inzicht, waardoor vaak alleen te hooi en te gras iets aan marketing wordt gedaan. Dat een dergelijke aanpak niet altijd het meeste rendement oplevert, zal duidelijk zijn.

Lastig
Marketing is altijd al een lastig onderdeel van de bedrijfsvoering geweest, maar vroeger wel te doen, omdat de beperkte mogelijkheden helder waren en er uit die mogelijkheden gemakkelijk een keuze kon worden gemaakt. Hedendaagse marketing daarentegen is door digitalisering een veelvoud complexer geworden en vraagt om een ander soort kennis en vaardigheden die bij zelfstandige ondernemers vaak ontbreekt of onvoldoende aanwezig is. Hierdoor worden kansen gemist en de afstand tussen groot en klein alsmaar groter.

Noodzaak
Marketing is zonder enige twijfel belangrijk om een wezenlijk onderscheid te maken met concurrerende partijen. Boven het maaiveld uitsteken en opvallen zijn simpelweg noodzaak. Toch is er in relatie tot de toegenomen complexiteit van marketing onvoldoende aandacht voor ook de mooie praatjes en plaatjes van reclame-, marketing- en communicatiebureaus. Ook door deze ondernemers worden (en terecht) nog steeds de mooiste praatjes en plaatjes naar voren gebracht om de gunst van de klant te winnen. Of die mooie praatjes en plaatjes een objectief beeld geven van de kwalitatieve realiteit moet ook hier worden betwijfeld.

Alternatief
Full service reclame-of marketingbureaus zijn voor de meeste zelfstandige ondernemers of onbereikbaar of onbetaalbaar. In de afgelopen jaren zijn er door de voortschrijdende digitalisering tal van gespecialiseerde disciplines bijgekomen, waardoor het speelveld van marketing behoorlijk ondoorzichtig is geworden. Voordeel van deze ontwikkeling is wel dat uit het diverse aanbod ook per discipline een duidelijke keuze kan worden gemaakt die gematched kan worden met het wensenpakket.

Neem een website bijvoorbeeld. Het ontwikkelen en bouwen van een website kan aan een full service websitebureau worden uitbesteed die daarvoor alle elementen inbrengt. Een website bouwen is tenslotte een multidisciplinaire activiteit van technologie, design, webtekst, databasebeheer, marketing- communicatie en/of transactievoorzieningen. Het kan natuurlijk handig zijn om dat allemaal onder een gespecialiseerd dak onder te brengen, maar dat is vrij kostbaar. Bij kleine zelfstandigen vaak een breekpunt om het op die manier te doen.

Het alternatief kan zijn om uit het arsenaal van deelspecialisten (niet zelden ZZP’ers) een selectie te maken voor elke afzonderlijke taak. Dat vraagt meer tijd en aandacht, maar is meestal goedkoper dan het geheel uitbesteden.

Een onpartijdige adviseur kan bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie en het vinden van de beste hulpmiddelen van grote waarde zijn. Een adviseur die behalve uit de vele mogelijkheden en kandidaat uitvoerders kan aangeven wie voor welke opdracht/doelstelling het meest geschikt is en bovendien objectief alternatieven kan aanreiken. Hij of zij kan zich beperken tot de strategische- of tactische marketingplanning, zonder zich te hoeven bemoeien met de uitvoering van een project of de campagne die daaruit voortkomt. Het hele marketingproces kan hierdoor aanzienlijk effectiever worden en teleurstellingen door het negatieve effect van mooie praatjes en plaatjes voorkomen.

Kaf en koren gescheiden
Omnisense biedt als een van de weinige onafhankelijke communicatiespecialisten in Nederland niet alleen een keur aan top specialisten in de communicatiebranche (Pro Partners) en tools waaruit zelfstandig een keuze kan worden gemaakt. (Het kaf werd door de keuzen van Omnisense al van het koren gescheiden.) Ook voor een objectief marketing communicatieadvies kun je bij Omnisense terecht. Een advies dat het fundament kan zijn voor een verantwoorde keuze uit de vele mogelijkheden en partijen die bij de invulling van de marketingdoelstellingen van belang kunnen zijn.

Keuze genoeg:

Maak kennis met onze Pro-Partners:

Aartjan van Erkel

Anne Raaymakers

Bureau Dubbelstraat

Coupontools

Copy Robin

Elegant Themes

E-Rewards

Faceonline

Geryaal

Hans van der Klok

Herman Couwenbergh

Hubspot

IMU

Klemtoon Media

LinksMedia

Maaike Gulden

Ninke van der Lek

Orange Dolphins

Ova

QRstuff

Sparketing

Studio Maestro

Videoadvertentie

Vincent Smit

Winst

Yourhosting

 

Weten wat jouw beste strategie is?

 

Communicatie de motor van je business

Communicatie de motor van je business

motor

Al is je product of dienst nog zo goed, als je het directe voordeel niet goed bekend maakt, verkoop je niets!

Een goed geformuleerde centrale boodschap is daarom essentieel. Je wilt immers met je doelgroep in contact komen en blijven. De boodschap moet daarom even aansprekend als begrijpelijk zijn om aan te sluiten bij hun beleving.
Het formuleren van een concrete marketingboodschap is best een intensieve maar lonende klus. Reden waarom we hier uitgebreider bij stil staan. Net als in onze persoonlijke relaties heeft ook de relatie tussen aanbieder en zijn klant baat bij duidelijke en eerlijke communicatie.

Stap 1 kijk eerst in de spiegel

Bepaal als eerste de kernkwaliteiten van je product, dienst of merk. Waarin blinkt jouw organisatie uit?
Is dit aan de productkant of is het juist je service die de concurrentie het nakijken geeft?
Ga hierbij uit van het grootste voordeel voor de klant. Schrijf in een paar steekwoorden op wat volgens jou de oerkracht en het unieke DNA van je bedrijf zijn. Ga met deze kernwoorden aan de slag.

Ga uit van vier belangrijke elementen:
• Wat je de klant of opdrachtgever biedt
• Wat je product of dienst je klanten oplevert
• Voor welk mogelijk probleem je een oplossing biedt
• Welk mogelijk bezwaar je weg kunt nemen

Selecteer en verfijn om tot een pakkende marketingboodschap te komen. Dit is ook een goede voorbereiding voor een effectief overleg voor als je een professioneel bureau in de arm
neemt voor een campagne.
Jargon kunt je beter zoveel mogelijk vermijden. Het blijkt dat 84% van alle consumenten eerder merken en bedrijven vertrouwen die gebruik maken van correct en vooral begrijpelijk taalgebruik.

Stap 2 nodig iemand uit

Een goede slogan roept op tot actie. Hoe korter, des te sneller en beter de boodschap zal blijven hangen. Streep bijvoeglijke naamwoorden dus gerust weg. Zo hou je een duidelijke en aantrekkelijke zin over. Hoe meer komma’s en opsommingen, hoe sneller de gemiddelde ontvanger zijn interesse zal verliezen.
Afhankelijk van je specifieke sector en doelgroep scoort creativiteit meestal goed.
Vermijd in ieder geval dooddoeners als ‘beste’ en ‘grootste’ en ga voor een originele leus of leuke woordspeling. Maar als je bijvoorbeeld een discountwinkel heeft, scoren klassieke marketingboodschappen, zoals ‘Topmerken tegen bodemprijzen en ‘op = op!’, vaak nog steeds het best.

Stap 3 creëer beleving

Met woorden kunt je in een marketingboodschap veel bereiken. Sterker dan een technische omschrijving is de kracht van een beeld dat je kunt oproepen. Schilder een beeld of beleving met woorden, dit blijft goed hangen. Zorg er wel voor dat je deze idealen ook nastreeft. Bij het verkondigen van een loze marketingboodschap valt je echt vroeg of laat door de mand. Dat is natuurlijk dodelijk voor je reputatie!
Voorkom in je boodschap ook ‘lokkertjes’ die zorgen voor verrassingen achteraf.
Deze afknappers kunnen je lang achtervolgen.

Verkoop je in je webshop populaire streekproducten uit uw regio of provincie? Dan roepen de reclamekreten ‘rechtstreeks uit de natuur’ en ‘ambachtelijk gemaakt’ bij de consument al snel het plaatje op van zonovergoten akkers, boomgaarden of graanvelden.
Levert je een duurzame dienst of houd je stichting zich actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)? Dan kun je op dat gebied ‘punten scoren’ bij de doelgroep. Wanneer je op de verpakking melding maakt van het feit dat uw product in samenwerking met boeren in de derde wereld is gemaakt, zijn sommige klanten eerder geneigd dit product de voorkeur te geven.

Stap 4 wees kritisch

Klaar? Laat dan nog niet meteen alle brochures, visitekaartjes, billboards, advertenties of nieuwe website ontwerpen. Neem gerust een paar dagen de tijd om er even afstand van te nemen. Vervolgens kun je met een objectieve en frisse blik kritisch beoordelen of er nog noodzaak is om de boodschap nog te verfijnen. Deze controle neemt wel enige tijd in beslag, maar een goede marketingboodschap kan
jaren meegaan. Zie het aanscherpen als een investering in je identiteit als bedrijf. Bekijk je boodschap ook eens met de blik van een potentiële klant die nog nooit van je bedrijf of merk heeft gehoord. Soms zijn er woorden die niet in één keer duidelijk zijn of zelfs verwarring veroorzaken.

Stap 5 schreeuw in alle talen

Hoe krijg je voor je boodschap het meest effectieve bereik? Als de boodschap klopt en de ontvanger van die boodschap er beter van kan worden is het zaak die boodschap via meerdere mediakanalen te publiceren. Via welke media de boodschap het best gedistribueerd kan worden is afhankelijk van een aantal zaken zoals:
• De doelstelling (Wie en wat je wil bereiken?)
• Welke media geschikt zijn voor je doelgroep
• Het beschikbare budget.

Schreeuwen is actie maar, als je fluistert luisteren mensen beter.
De juiste ‘tone of voice’ is dus cruciaal. Hoe goed bedoeld of geweldig je concept, product of dienst ook is, in eerste instantie zal de consument niets geven om wie je bent of wat je hebt. Een klant is altijd eerst geïnteresseerd in wat hij of zij er zelf beter van kan worden. Is dat duidelijk,
dan kan de verleiding pas echt beginnen.