0622525811 info@omnisense.nl
Zelfstandigen hebben geen communicatiestrategie

Zelfstandigen hebben geen communicatiestrategie

Natuurlijk wil elke zichzelf respecterende zelfstandige opvallen en de aandacht trekken van de consument. Dat is normaal.

Maar het online en offline reclame-aanbod van producten en diensten is zo groot dat opvallen zonder een gerichte communicatiestrategie en -uitvoering niet of nog nauwelijks lukt. Toch zijn het vooral kleine zelfstandigen die nog steeds zonder plan of strategie hun reclameboodschap de wereld inslingeren.

Marketing werkt anders tegenwoordig en richt zich steeds meer op de wens en beleving (emotie) van de consument. Gewoon wat roepen en mooie plaatjes tonen om invloed op de veranderde consument te krijgen blijken steeds minder te werken. Door de opkomst van sociale media en mobile internet moet daarom ook het marketing communicatieroer van de zelfstandige om. Dat is wel zeker.

Naam vestigen
Zo ontkomen startende ondernemingen er niet aan om zo snel mogelijk naam te maken en ervoor te zorgen dat die naam betekenis krijgt voor de markt waarin ze actief zijn. Zo hard mogelijk roepen en herhalen van het merk of het product horen daar onlosmakelijk bij als een zekere merkpositie bereikt moet worden. Als die positie eenmaal gevestigd is kan het een toontje lager en kunnen er meer subtiele methoden worden gebruikt om de merkpositie te handhaven of te vergroten.

Groot en klein
Grote bedrijven en organisaties hebben zich de omslag naar nieuwe (online) marketingvormen snel eigen gemaakt. Gemakkelijk, want zij hebben immers de kennis, tools en de middelen om marketing zo te verfijnen dat het weer past binnen de veranderde marktomgeving. Minder roepen en meer zinvolle inhoud/content bieden zijn daar de exponent van. Kleinere zelfstandige ondernemers hebben die marketingbronnen meestal niet en bedienen zich daarom voor het leeuwendeel nog steeds van mooie praatjes en plaatjes in combinatie met onderbuikgevoel. Hulp voor die enorme doelgroep (95% van de zelfstandige ondernemers in Nederland!) om ook de slag naar verfijning van de marketinginspanningen te maken is dus geboden. Maar wie is er geïnteresseerd in een weliswaar grote groep van kleine ondernemers? (Er moet immers voor een lagere vergoeding meestal een extra (vaak educatieve) inspanning worden gedaan.)

Goed recht
Natuurlijk heeft iedereen die een product of dienst in de markt wil zetten het goede recht om marketing te doen op de manier zoals het hem of haar goeddunkt (zolang het maar strookt met wet- en regelgeving, waarden en normen). Bijna alles is toegestaan. Het hoeft zelfs niet (helemaal) waar te zijn wat wordt geroepen of beloofd. Daardoor wordt er nogal wat schade geleden omdat kleine zelfstandigen ook maar mensen zijn die ook zelf door mooie praatjes en plaatjes van externe adviseurs nogal gemakkelijk op het verkeerde been worden gezet.

Hooi en gras
Veel zelfstandige ondernemers ontbreekt het helaas aan marketing strategisch inzicht, waardoor vaak alleen te hooi en te gras iets aan marketing wordt gedaan. Dat een dergelijke aanpak niet altijd het meeste rendement oplevert, zal duidelijk zijn.

Lastig
Marketing is altijd al een lastig onderdeel van de bedrijfsvoering geweest, maar vroeger wel te doen, omdat de beperkte mogelijkheden helder waren en er uit die mogelijkheden gemakkelijk een keuze kon worden gemaakt. Hedendaagse marketing daarentegen is door digitalisering een veelvoud complexer geworden en vraagt om een ander soort kennis en vaardigheden die bij zelfstandige ondernemers vaak ontbreekt of onvoldoende aanwezig is. Hierdoor worden kansen gemist en de afstand tussen groot en klein alsmaar groter.

Noodzaak
Marketing is zonder enige twijfel belangrijk om een wezenlijk onderscheid te maken met concurrerende partijen. Boven het maaiveld uitsteken en opvallen zijn simpelweg noodzaak. Toch is er in relatie tot de toegenomen complexiteit van marketing onvoldoende aandacht voor ook de mooie praatjes en plaatjes van reclame-, marketing- en communicatiebureaus. Ook door deze ondernemers worden (en terecht) nog steeds de mooiste praatjes en plaatjes naar voren gebracht om de gunst van de klant te winnen. Of die mooie praatjes en plaatjes een objectief beeld geven van de kwalitatieve realiteit moet ook hier worden betwijfeld.

Alternatief
Full service reclame-of marketingbureaus zijn voor de meeste zelfstandige ondernemers of onbereikbaar of onbetaalbaar. In de afgelopen jaren zijn er door de voortschrijdende digitalisering tal van gespecialiseerde disciplines bijgekomen, waardoor het speelveld van marketing behoorlijk ondoorzichtig is geworden. Voordeel van deze ontwikkeling is wel dat uit het diverse aanbod ook per discipline een duidelijke keuze kan worden gemaakt die gematched kan worden met het wensenpakket.

Neem een website bijvoorbeeld. Het ontwikkelen en bouwen van een website kan aan een full service websitebureau worden uitbesteed die daarvoor alle elementen inbrengt. Een website bouwen is tenslotte een multidisciplinaire activiteit van technologie, design, webtekst, databasebeheer, marketing- communicatie en/of transactievoorzieningen. Het kan natuurlijk handig zijn om dat allemaal onder een gespecialiseerd dak onder te brengen, maar dat is vrij kostbaar. Bij kleine zelfstandigen vaak een breekpunt om het op die manier te doen.

Het alternatief kan zijn om uit het arsenaal van deelspecialisten (niet zelden ZZP’ers) een selectie te maken voor elke afzonderlijke taak. Dat vraagt meer tijd en aandacht, maar is meestal goedkoper dan het geheel uitbesteden.

Een onpartijdige adviseur kan bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie en het vinden van de beste hulpmiddelen van grote waarde zijn. Een adviseur die behalve uit de vele mogelijkheden en kandidaat uitvoerders kan aangeven wie voor welke opdracht/doelstelling het meest geschikt is en bovendien objectief alternatieven kan aanreiken. Hij of zij kan zich beperken tot de strategische- of tactische marketingplanning, zonder zich te hoeven bemoeien met de uitvoering van een project of de campagne die daaruit voortkomt. Het hele marketingproces kan hierdoor aanzienlijk effectiever worden en teleurstellingen door het negatieve effect van mooie praatjes en plaatjes voorkomen.

Kaf en koren gescheiden
Omnisense biedt als een van de weinige onafhankelijke communicatiespecialisten in Nederland niet alleen een keur aan top specialisten in de communicatiebranche (Pro Partners) en tools waaruit zelfstandig een keuze kan worden gemaakt. (Het kaf werd door de keuzen van Omnisense al van het koren gescheiden.) Ook voor een objectief marketing communicatieadvies kun je bij Omnisense terecht. Een advies dat het fundament kan zijn voor een verantwoorde keuze uit de vele mogelijkheden en partijen die bij de invulling van de marketingdoelstellingen van belang kunnen zijn.

Keuze genoeg:

Maak kennis met onze Pro-Partners:

Aartjan van Erkel

Anne Raaymakers

Bureau Dubbelstraat

Coupontools

Copy Robin

Elegant Themes

E-Rewards

Faceonline

Geryaal

Hans van der Klok

Herman Couwenbergh

Hubspot

IMU

Klemtoon Media

LinksMedia

Maaike Gulden

Ninke van der Lek

Orange Dolphins

Ova

QRstuff

Sparketing

Studio Maestro

Videoadvertentie

Vincent Smit

Winst

Yourhosting

 

Weten wat jouw beste strategie is?

 

Communicatie de motor van je business

Communicatie de motor van je business

motor

Al is je product of dienst nog zo goed, als je het directe voordeel niet goed bekend maakt, verkoop je niets!

Een goed geformuleerde centrale boodschap is daarom essentieel. Uw wilt immers met uw doelgroep in contact komen
en blijven. De boodschap moet daarom even aansprekend als begrijpelijk zijn om aan te sluiten bij hun beleving.
Het formuleren van een concrete marketingboodschap is best een intensieve maar lonende klus. Reden waarom we hier
uitgebreider bij stil staan. Net als in onze persoonlijke relaties heeft ook de relatie tussen aanbieder en zijn klant baat bij
duidelijke en eerlijke communicatie.

Stap 1 kijk eerst in de spiegel

Bepaal als eerste de kernkwaliteiten van uw product, dienst of merk. Waarin blinkt uw organisatie uit?
Is dit aan de productkant of is het juist uw service die de concurrentie het nakijken geeft?
Ga hierbij uit van het grootste voordeel voor de klant. Schrijf in een
paar steekwoorden op wat volgens u de oerkracht en het unieke DNA van uw bedrijf zijn. Ga met deze
kernwoorden aan de slag.

Ga uit van vier belangrijke elementen:
• Wat u de klant of opdrachtgever biedt
• Wat uw product of dienst uw klanten oplevert
• Voor welk mogelijk probleem u een oplossing biedt
• Welk mogelijk bezwaar u weg kunt nemen

Selecteer en verfijn om tot een pakkende marketingboodschap
te komen. Dit is tevens een goede voorbereiding voor een
effectief overleg voor als u een professioneel bureau in de arm
neemt voor een campagne.
Jargon kunt u beter zoveel mogelijk vermijden. Het blijkt dat
84% van alle consumenten eerder merken en bedrijven vertrouwen
die gebruik maken van correct en vooral begrijpelijk taalgebruik.

Stap 2 nodig iemand uit

Een goede slogan roept op tot actie. Hoe korter, des te sneller en beter de boodschap
zal blijven hangen. Streep bijvoeglijke naamwoorden dus gerust weg. Zo houdt u een
duidelijke en aantrekkelijke zin over. Hoe meer komma’s en opsommingen, hoe sneller
de gemiddelde ontvanger zijn interesse zal verliezen.
Afhankelijk van uw specifieke sector en doelgroep scoort creativiteit doorgaans goed.
Vermijd in ieder geval dooddoeners als ‘beste’ en ‘grootste’ en ga voor een originele
leus of leuke woordspeling. Maar als u bijvoorbeeld een discountwinkel heeft, scoren
klassieke marketingboodschappen, zoals ‘Topmerken tegen bodemprijzen en ‘op = op!’,
vaak nog steeds het best.

Stap 3 creëer beleving

Met woorden kunt u in een marketingboodschap veel bereiken. Sterker dan een
technische omschrijving is de kracht van een beeld dat u kunt oproepen. Schilder
een beeld of beleving met woorden, dit blijft goed hangen. Zorg er wel voor dat u
deze idealen ook nastreeft. Bij het verkondigen van een loze marketingboodschap
valt u echt vroeg of laat door de mand. Dat is natuurlijk dodelijk voor uw reputatie!
Voorkom in uw boodschap ook ‘lokkertjes’ die zorgen voor verrassingen achteraf.
Deze afknappers kunnen u lang achtervolgen.

Verkoopt u in uw webshop populaire streekproducten uit uw regio of provincie? Dan
roepen de reclamekreten ‘rechtstreeks uit de natuur’ en ‘ambachtelijk gemaakt’ bij de
consument al snel het plaatje op van zonovergoten akkers, boomgaarden of graanvelden.
Levert u een duurzame dienst of houdt uw stichting zich actief bezig met Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO)? Dan kunt u op dat gebied ‘punten scoren’ bij de
doelgroep. Wanneer u op de verpakking melding maakt van het feit dat uw product in
samenwerking met boeren in de derde wereld is gemaakt, zijn sommige klanten eerder
geneigd dit product de voorkeur te geven.

Stap 4 wees kritisch

Klaar? Laat dan nog niet meteen alle brochures, visitekaartjes, billboards,
advertenties of nieuwe website ontwerpen. Neem gerust een paar dagen de tijd
om er even afstand van te nemen. Vervolgens kunt u met een objectieve en frisse
blik kritisch beoordelen of er nog noodzaak is om de boodschap te verfijnen. Deze
controle neemt wel enige tijd in beslag, maar een goede marketingboodschap kan
jaren meegaan. Zie het aanscherpen als een investering in uw identiteit als bedrijf.
Bekijk uw boodschap ook eens met de blik van een potentiële klant die nog nooit
van uw bedrijf of merk heeft gehoord. Soms zijn er woorden die niet in één keer
duidelijk zijn of zelfs verwarring veroorzaken.

Stap 5 schreeuw in alle talen

Hoe krijgt u voor uw boodschap het meest effectieve bereik? Er van
uitgaande dat de boodschap klopt en de ontvanger van die boodschap
er beter van kan worden is het zaak die boodschap via meerdere
mediakanalen te publiceren.Via welke media de boodschap het best
gedistribueerd kan worden is afhankelijk van een aantal zaken zoals:
• De doelstelling (Wie en wat u wilt bereiken?)
• Welke media geschikt zijn voor uw doelgroep
• Het beschikbare budget.

Schreeuwen is actie maar, als u fluistert luisteren mensen beter.
De juiste ‘tone of voice’ is dus cruciaal. Hoe goed bedoeld of geweldig
uw concept, product of dienst ook is, in eerste instantie zal de
consument niets geven om wie u bent of wat u heeft. Een klant is altijd
eerst geïnteresseerd in wat zij er zelf beter van worden. Is dat duidelijk,
dan kan de verleiding pas echt beginnen.