0622525811 info@omnisense.nl
QR code stof tot nadenken

QR code stof tot nadenken

De QR code wint weer aan populariteit. En niet voor niets.

Cultuurcode

De techniek is in de loop van de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Zo zijn smartphones sneller geworden en uitgerust met veel betere camera’s. Een aparte QR code scanner downloaden is bij de nieuwere smartphones niet meer nodig. Daar komt nog bij dat mensen op veel plekken de beschikking hebben over (publiek)  WiFi en zijn databundels stukken goedkoper geworden.

Belangrijker misschien nog is dat informatieleveranciers ondertussen door hebben dat de aangeboden content geschikt moet zijn voor gebruik op de smartphone. Met ruim 93% van de bevolking in het bezit van een smartphone is informatie voorzien of marketing via het mobiel de gewoonste zaak van de wereld geworden.

Meer redenen waarom de QR code weer terug is

Desondanks is het opvallend dat veel instanties als gemeenten en aan cultuur en toerisme gerelateerde organisaties nog twijfels hebben over de inzet van de QR code voor locatiegebonden informatievoorziening. De negatieve verhalen uit het verleden waarin de QR code werd doodverklaard hebben een diepgewortelde scepsis ten aanzien van de QR code achtergelaten. Onterecht zo blijkt uit talrijke projecten waarbij de QR code een welkome aanvulling is bij informatievoorziening op specifieke locaties zoals bij cultureel erfgoed.

Het wordt tijd dat gemeenten en instellingen de scepsis over de QR code naast zich neerleggen en de inzet van de code gaan heroverwegen. Er is, zoals blijkt uit de toegenomen interesse voor de inzet en het gebruik van de QR code nog steeds géén alternatief om snel locatiegebonden informatie te verstrekken.

Dat stemt tot nadenken…

 

VERRIJKEN, VERBINDEN, VERWONDEREN…VERLEIDEN

VERRIJKEN, VERBINDEN, VERWONDEREN…VERLEIDEN

Waarom de QR code voor natuur-, cultureel erfgoed en aan kunst gerelateerde organisaties van toegevoegde waarde is?

Natuur, cultureelerfgoed en kunst

De QR code anno 2018 staat weer volop in de schijnwerpers en is de belangstelling voor informatievoorziening of marketing via de QR code op smartphones weer helemaal terug.

Wat er zoal mis ging?

Door gebrek aan kennis, technische onvolkomenheden en ondoordachte inzet was de populariteit bij het publiek en de belangstelling voor de inzet van de QR code de laatste jaren afgenomen.

Mijn boek (2013) over hoe je een QR code succesvol kunt inzetten, heeft de teloorgang van dit verbindende marketing instrument tussen offline en online toen helaas niet kunnen verhinderen. De omstandigheden zijn ondertussen gelukkig aanmerkelijk verbeterd.

Hoe komt dat?

De toegenomen belangstelling voor de QR code in Nederland en België komt vooral omdat:

 • Iedereen ondertussen wel weet wat een QR code is
 • De meeste mensen tegenwoordig, jong en oud, een smartphone bezit en 24/24 online is
 • De QR code, ondanks nieuwere technologieën, de wereldwijde standaard voor offline naar online (O>2<O) communicatie is geworden
 • Smartphones nu standaard met ingebouwde scan-apps worden geleverd
 • Moderne Smartphones sneller zijn en betere camera’s hebben
 • Scan apps nu sneller en gebruiksvriendelijker zijn
 • Content sterk verbeterd is en afgestemd op smartphonegebruikers
 • Kennis van QR code toepassing bij content providers is toegenomen
 • Gerenommeerde bedrijven en organisaties voor de QR code hebben gekozen en het inzetten voor van offline naar online (O>2<O) communicatie
 • Noodzaak van links naar mobiel geoptimaliseerde websites is doorgedrongen
 • Dataverbindingen via wifi sneller/stabieler zijn en 4G 100% landelijke dekking biedt
 • Databundels veel goedkoper zijn
 • Door mobiele betaal-en transactiemogelijkheden via QR codes het vertrouwen in de veiligheid van QR codes is toegenomen
 • Nieuwe functionaliteiten zoals fondsenwerving via QR codes zijn toegevoegd

Redenen te over zo gezegd om het herstelde vertrouwen in de QR code te verklaren. Redenen genoeg waarom natuur-, cultuur- of kunst bevorderende organisaties de QR code nu optimaal kunnen inzetten. En redenen ook waarom ik het plan heb opgevat een nieuwe versie van mijn boek over QR code toepassing te schrijven.

In het nieuwe boek ga ik opnieuw uitvoerig in op de technische details, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar vooral ook met praktijkcases aantonen dat informatievoorziening of marketing van natuur, cultureel erfgoed en kunst via QR codes een duurzame en waardevolle aanvulling is binnen de informatie-of marketing-communicatiestrategie.

Quick Respons code helemaal terug

Quick Respons code helemaal terug

QUICK RESPONS HELEMAAL TERUG

Hoe dat komt?

Waarom de QR code voor u en uw interessegroepen van toegevoegde waarde is?

De QR code anno 2018 staat weer volop in de schijnwerpers en is de belangstelling voor informatievoorziening of marketing via de QR code op smartphones weer helemaal terug.

Wat ging er mis?

Door gebrek aan kennis, technische onvolkomenheden en ondoordachte inzet is de populariteit bij het publiek en de belangstelling voor de inzet van de QR code de laatste jaren afgenomen.

Boek

Mijn boek (2013) over hoe je een QR code succesvol kunt inzetten, heeft de teloorgang van dit verbindende marketing instrument tussen offline en online toen helaas niet kunnen verhinderen. De omstandigheden zijn ondertussen gelukkig enorm verbeterd.

Hoe komt dat?

De toegenomen interesse voor de QR code in Nederland en België komt vooral omdat:

 • Iedereen ondertussen wel weet wat een QR code is
 • De QR code, ondanks nieuwere technologieën, de wereldwijde standaard voor offline naar online (O>2<O) communicatie is geworden
 • Moderne Smartphones betere camera’s hebben
 • Scan apps nu sneller en gebruiksvriendelijker zijn
 • Iedereen tegenwoordig, jong en oud, een smartphone bezit en 24/24 online is
 • Dataverbindingen via wifi sneller/stabieler zijn en 4G 100% landelijke dekking
 • Databundels veel goedkoper zijn
 • Content sterk verbeterd is en afgestemd op smartphonegebruikers
 • Door mobiele betaal-en transactiemogelijkheden via QR codes het vertrouwen in de veiligheid van QR codes is toegenomen
 • Noodzaak van links naar mobiel geoptimaliseerde websites is doorgedrongen
 • Nieuwe functionaliteiten zoals fondsenwerving via QR codes zijn toegevoegd
 • Smartphones nu standaard met ingebouwde scan-apps worden geleverd
 • Kennis van QR code toepassing bij content providers is toegenomen
 • Gerenommeerde bedrijven en organisaties de QR code uitverkoren hebben en inzetten voor van offline naar online communicatie.
Redenen te over zo gezegd om het herstelde vertrouwen in de QR code te verklaren. Redenen genoeg waarom u de QR code een nieuwe kans zou moeten geven.

En redenen ook waarom ik het plan heb opgevat een nieuwe versie van mijn boek over QR code toepassing te schrijven.

In het nieuwe boek ga ik opnieuw uitvoerig in op de technische details, de mogelijkheden en onmogelijkheden. Maar vooral ook met cases aantonen dat informatievoorziening of marketing  via QR codes een waardevolle aanvulling is binnen de marketing-communicatiestrategie.

Waarom QR codes?

LinkedIn nu ook met QR code

LinkedIn nu ook met QR code

Nu biedt ook LinkedIn QR code functionaliteit

Ideaal om via je smartphone of tablet bij vergaderingen, beurzen, workshops, seminars en dergelijke snel je LinkedIn profiel te delen met anderen.

LinkedIn QR code

 

Met deze nieuwe functie schaart LinkedIn zich in het rijtje van alle andere sociale media die de kracht van de QR code hebben (her)ontdekt.

Is het je niet opgevallen dat de QR code weer op steeds meer plaatsen te zien is?

Zo gek is dat eigenlijk niet als je bedenkt wat er allemaal mee kan.

Nieuwsgierig hoe je voor jouw onderneming de QR code behalve voor LinkedIn kunt toepassen?

Waardoor is het te verklaren dat zo veel retailers zo onzichtbaar zijn geworden op gedrukte media?

Waardoor is het te verklaren dat zo veel retailers zo onzichtbaar zijn geworden op gedrukte media?

Waarom moet marketing van zelfstandige retailers ook via gedrukte media?

Behalve van supermarktketens, grootwinkelbedrijven, autofabrikanten en discounters zie je nauwelijks nog gedrukte reclame-uitingen of marketingacties  van zelfstandige retailers. Niet zichtbaar zijn op papier kan echter kostbaarder zijn dan je zou verwachten.

Waardoor is het te verklaren dat zo veel retailers zo onzichtbaar zijn geworden op gedrukte media?

De crisis is al een tijd achter de rug en spenderen consumenten weer meer. Toch blijft het ijzingwekkend stil en zie je nog nauwelijks reclame-uitingen van zelfstandige retailers op klassieke media.

Crises

De crises heeft er natuurlijk flink ingehakt en heeft veel ondernemers doen besluiten de marketingactiviteiten via gedrukte media een stuk terug te schroeven. Dat is in die groep altijd al zo geweest en ook nu het geval. Van de draad weer oppakken nu het economisch weer voor de wind gaat en de mogelijkheden van ouderwets adverteren in gedrukte media is vooralsnog geen sprake.

Een groot gedeelte van de publiciteitsinspanningen op papier zijn op grote schaal verschoven naar het ogenschijnlijk veel goedkopere internet. Dat kan je eenvoudig vaststellen.

Snoeien

Op kosten besparen, als de omzetten teruglopen is natuurlijk begrijpelijk. Er moeten ten slotte  keuzes worden gemaakt om de business aan de praat te houden. Snoeien op publiciteit is dus niet nieuw, maar waarom haalt men dan, nu het weer beter lijkt te gaan, de marketingactiviteiten op of in gedrukte media dan niet aan?

Drukwerk is in de ban gedaan.

Daarvoor zijn een aantal oorzaken te benoemen. Drukwerk is duurder en ingewikkeld om te produceren en te verspreiden. Eenmaal geproduceerd is drukwerk niet aan te passen en het tussentijdse resultaat niet te beïnvloeden. Drukwerk gaat bovendien veel korter mee dan publicaties op het internet die, eenmaal geplaatst, er altijd op blijven staan.

Digitaal is wat de klok slaat.

De afgelopen jaren zijn vooral sociale media in zwang gekomen en heeft mobiel internet de verhuizing van internetgebruik via smartphones en tablets veel van de informatievoorziening via papieren media teruggedrongen. Dat betekent ook dat de meeste informatieleveranciers hun informatieaanbod naar internet heeft verplaatst. Op zich een logische keuze, maar om binnen dat gigantische informatieaanbod op internet ook een opvallende plek in te nemen, zodat je met je informatie ook gevonden wordt is een totaal ander verhaal.

Informatie op internet zetten is een fluitje van een cent wordt vaak nog gedacht. Op zich is dat ook zo, maar de kwaliteit, de kwantiteit en door zoekmachines gevonden worden is iets anders.

Marketing via internet vraagt tegenwoordig om een heel andere, meer professionele aanpak als je ook zichtbaar wilt zijn voor het publiek dat je graag wilt bereiken.Via sociale netwerken lukt dat vrij aardig, maar vraagt ook, als je het goed wilt doen, tijd, aandacht en know how. Elk digitaal sociaal kanaal vereist bovendien andere input.

Zo gek nog niet

Klassieke media zijn daarom zo gek nog niet, omdat je daarmee opnieuw kunt opvallen. Naast de sterk afgenomen plaatsingskosten is de ruimte voor het plaatsen van advertenties alleen maar groter geworden en hoef je nog nauwelijks de competitie aan met andere adverteerders. Het effectieve bereik van een advertentie in een krant, blad of ander periodiek is daardoor veel groter dan voorheen.

Kosten

Ja, internet is als distributiekanaal op zich nog relatief goedkoop, maar het wordt steeds duurder. (Denk hierbij maar eens aan de kostenstijging voor Facebook ads de afgelopen 2 jaar.) Het gaat pas echt geld kosten als je een premium spot in de rangorde van de zoekresultaten wilt bereiken. Zoals hiervoor al gezegd zal daarvoor veel meer gedaan en betaald moeten worden. Niet alleen door te adverteren via Google Adwords bijvoorbeeld, maar ook omdat je moet zorgen voor een perfecte-, aantrekkelijke en vooral ook voor speciaal voor het web geschreven tekst, visualisatie en navigatiemogelijkheden.

Misvatting

Anders dan over het algemeen wordt gedacht zijn de kosten voor het ontwikkelen en distribueren van drukwerk (o.a. door digitalisering ) enorm gedaald, waardoor de keuze voor print nog gemakkelijker en aantrekkelijker is geworden.

Mix

Half werk bestaat dus niet in moderne marketing. Niet op gedrukte materialen en ook niet met publicaties op internet. Een weloverwogen en in overeenstemming met elkaar zijnde mix van digitale en fysieke media is daarom aan te bevelen als je het beste van beide werelden wilt benutten.

Mixed media

Multi channel is al een stap in de goede richting, maar de combinatie van digitale en printmedia wordt pas echt effectief als die twee ook fysiek aan elkaar worden verbonden door verbindende media zoals QR codes, Augmented Reality of NFC tags. Door die combinatie ontstaat een krachtig en veelzijdig marketing-communicatie-vehikel.

Voor-en nadelen

Beide mediatypen hebben zoals we gezien hebben voor- en nadelen. Niets doen of half is geen optie. Hoe dan ook, met print, digitaal in een evenwichtige mix van die twee scoor je gegarandeerd het beste. O2O (offline naar online v.v.) marketing noemen we dat.

Waarom zou je omzet verspelen en de kansen van print NIET benutten?

Herken je dit?

Wil je ontdekken hoe O>2<O ook voor jouw bedrijf kan werken? Hoe je online en offline marketing beter en effectiever op elkaar afstemt?

Wacht niet langer, neem contact met ons op en laat ons bekijken wat er beter kan!

Het kan altijd beter!

Als je maar lang genoeg zoekt vind je wel iets. Dat doen wij niet. Wij adviseren in uw belang. Dat gaat vóór alles!